Katedra marketingovej komunikácie

Katedra marketingovej komunikácie

Vitajte na KAMAKU

Katedra marketingovej komunikácie patrí k najdynamickejším katedrám na Filozofickej fakulte. Sme  prvou katedrou svojho druhu a to nielen u nás, ale aj v rámci Českej republiky.  Počas rokov, ktoré pôsobíme sme nazbierali veľa skúseností a veríme, že sa vám u nás bude páčiť. Naše študijne  prostredie je kreatívne a spojené s praxou, čoho výsledkom je  vysoká uplatniteľnosť našich absolventov v reklamných agentúrach, PR agentúrach, kreatívnych štúdiách alebo marketingových oddeleniach firiem.   Všetky dôležité informácie o našej katedre nájdete aj na našom webe - kamako.sk 

Ako sa na katedre žije?

Slová iba ťažko vystihnú to, aká atmosféra u nás panuje. Netradičnosť našej katedry si všimol aj Refresher. Pozri si krátku ukážku toho, čo u nás zažili.

Kde nás nájdete?

Sedíme na Štúrovej ulici 9 v Bratislave (Šafko :)) a taktiež nás nájdete aj v online svete: kamako.sk, Facebook a Instagram