Katedra marketingovej komunikácie

Katedra marketingovej komunikácie

Katedra marketingovej komunikácie patrí k najdynamickejším odborom v rámci Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Pripravujeme absolventov, ktorí po skončení bakalárskeho či magisterského štúdia nachádzajú uplatnenie v reklamných agentúrach, PR agentúrach, kreatívnych štúdiách alebo marketingových oddeleniach firiem.

(Pre viac info je potrebné posunúť sa trochu nižšie, kde nájdete sekcie týkajúce sa personálneho obsadenia katedry, profilu absolventa, kontakty...)

... alebo nás nájdite na Facebooku :)