Katedra marketingovej komunikácie

Katedra marketingovej komunikácie

Vitajte na KAMAKU

Katedra marketingovej komunikácie patrí k najdynamickejším katedrám na Filozofickej fakulte. Sme prvou katedrou svojho druhu na Slovensku aj v Českej republike. V priebehu viac ako 20-tich rokov našej existencie sme nazbierali  veľa skúseností a veríme, že sa vám u nás bude páčiť. Štúdium na katedre je kreatívne a prepojené s praxou, výsledkom čoho je vysoká uplatniteľnosť našich absolventov v odbore (v reklamných agentúrach, PR agentúrach, kreatívnych štúdiách alebo marketingových a komunikačných oddelenia firiem.

Všetky dôležité informácie o našej katedre nájdete aj na našom webe – kamako.sk


Ako sa na katedre žije?

Slová iba ťažko vystihnú to, aká atmosféra u nás vládne. Netradičnosť katedry si všimol aj Refresher. Pozri si krátku ukážku toho, čo u nás zažili.

Kde nás nájdete?

Sedíme na Štúrovej ulici 9 v Bratislave (Šafko :)) a taktiež nás nájdete aj v online svete: kamako.sk, Facebook a Instagram