Centrum pedagogickej podpory

Centrum pedagogickej podpory FiF UK

Poslaním Centra pedagogickej podpory (CPP) je podporovať vyučujúcich a vyučujúce na Filozofickej fakulte UK, aby mohli kvalitne učiť. Túto podporu uskutočňujeme prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

  • kurzov VŠ pedagogiky
  • workshopov, ktoré prezentujú inovatívne vzdelávacie metódy
  • individuálnych konzultácií vyučujúcim,
  • organizáciou konferencií a iných podujatí súvisiacich so skvalitňovaním vzdelávania na VŠ
  • iniciovania a rozvoja pedagogických konverzácií medzi vyučujúcimi
  • výskumu, napríklad v oblasti výsledkov našich činností, či interaktívnych vzdelávacích metód vo všeobecnosti
  • zviditeľňovania a oceňovania práce vynikajúcich učiteľov a učiteliek Filozofickej fakulty UK
  • podporou využitia poznatkov zo študentskej ankety v pedagogickej praxi
  • spoluprácou s domácimi a zahraničnými partnerskými pracoviskami
  • ako aj ďalších činností, ktoré umožňujú vyučujúcim zefektívniť svoju činnosť, ako napríklad kurzov akademického písania či práce s dostupnými modernými technológiami. 

 

O plánoch a aktivitách Centra pedagogickej podpory sme rozprávali aj vo fakultnom podcaste Na múriku. Podcast si môžete vypočuť tu

Dr. Gabriela Pleschová tiež rozprávala (nielen) o CPP v podcaste Verejne o politike. Podcast si môžete vypočuť na tomto linku: Účinné učenie a inovácie potrebné na univerzitách.

Predstavenie projektu BELONG a výsledkov prieskumu duševného zdravia študentstva a zamestnanectva FiF UK si možno pozrieť vo Vedatour z marca 2023 s Michalom Hajdúkom a G. Pleschovou

Centrum primárne poskytuje služby pedagógom a pedagogičkám FiF UK, ale realizujeme workshopy a podujatia aj pre iné inštitúcie.