Projekty

Projekty IMPACT, HOSUED, BELONG a Systematická podpora VŠ učiteľov sa zameriavajú na rozvoj pedagogických zručností učiteľov Univerzity Komenského, zlepšenie schopností akademického a profesionálneho písania a komunikácie u študentov a učiteľov, ako aj na vybudovanie celistvej podpory kvality vyučovania. Usilujeme sa, aby naša univerzita bola inkluzívna a poskytovala dobrú starostlivosť o duševné zdravie študentov aj zamestnancov. Snažíme sa tiež, aby bola Univerzita Komenského miestom, ktoré si s dôverou vyberú pre svoje štúdium absolventi stredných škôl a my dokážeme naplniť ich vysoké očakávania.

Projekty realizujeme v spolupráci s partnermi z Veľkej Británie, Švédska, Rakúska, Estónska, Českej republiky, Maďarska, Portugalska, ako aj v partnerstve s renomovanými medzinárodnými inštitúciami vrátane Európskej asociácie univerzít, International Consortium for Educational Development a Staff and Educational Development Association. V rámci každého projektu meriame jeho dopady, a to na základe zberu a analýzy dát. Výsledky našich zistení sa snažíme publikovať v renomovaných akademických časopisoch, v knihách vydaných poprednými medzinárodnými vydavateľstvami, ako aj na týchto stránkach a v rôznych iných domácich a zahraničných médiách.

Projekty sú financované z programu Erasmus+ a zo štátneho rozpočtu.