Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kalendár rezervácií zasadačiek

Prezeranie, či sťahovanie dokumentov, je možné až po prihlásení sa.

Prihlasovacie údaje su rovnaké ako prihlasovacie údaje do AiS-u.

Po ukončení prác, sa nezabudnite korektne odhlásiť.

Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia si môžu zmeniť heslo u svojej študijnej referentky.

Študenti doktorandského štúdia získajú heslo u svojej referentky.

Zamestnanci získajú heslo u Dana Madarása a Matúša Hajdúcha, pracovníkov študijného oddelenia.

V prípade záujmu o rezerváciu zasadačiek G236, G140 alebo átria napíšte na rezervaciefphil.uniba.sk

Január 2020

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.1.2020
2.1.2020
3.1.2020
4.1.2020
5.1.2020
6.1.2020
7.1.2020
8.1.2020
9.1.2020
10.1.2020
11.1.2020
12.1.2020
13.1.2020
14.1.2020
15.1.2020
16.1.2020
17.1.2020
18.1.2020
19.1.2020
20.1.2020
21.1.2020
22.1.2020
23.1.2020
24.1.2020
25.1.2020
26.1.2020
27.1.2020
28.1.2020
29.1.2020
30.1.2020
31.1.2020

Február 2020

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.2.2020
2.2.2020
3.2.2020
4.2.2020
5.2.2020
6.2.2020
7.2.2020
8.2.2020
9.2.2020
10.2.2020
11.2.2020
12.2.2020
13.2.2020
14.2.2020
15.2.2020
16.2.2020
17.2.2020
18.2.2020
19.2.2020
20.2.2020
21.2.2020
22.2.2020
23.2.2020
24.2.2020
25.2.2020
26.2.2020
27.2.2020
28.2.2020

Marec 2020

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.3.2020
2.3.2020
3.3.2020
4.3.2020
5.3.2020
6.3.2020
7.3.2020
8.3.2020
9.3.2020
10.3.2020
11.3.2020
12.3.2020
13.3.2020
14.3.2020
15.3.2020
16.3.2020
17.3.2020
18.3.2020
19.3.2020
20.3.2020
21.3.2020
22.3.2020
23.3.2020
24.3.2020
25.3.2020
26.3.2020
27.3.2020
28.3.2020
29.3.2020
30.3.2020
31.3.2020

Apríl 2020

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.4.2020
2.4.2020
3.4.2020
4.4.2020
5.4.2020
6.4.2020
7.4.2020
8.4.2020
9.4.2019
10.4.2019
11.4.2020
12.4.2020
13.4.2020
14.4.2020
15.4.2020
16.4.2020
17.4.2020 Katedra psychológie 8 -12 Katedra psychológie 14 -20
18.4.2020
19.4.2020
20.4.2020
21.4.2020
22.4.2020
23.4.2020
24.4.2020
25.4.2020
26.4.2020
27.4.2020
28.4.2020
29.4.2020
30.4.2020

Máj

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.5.2019 Výstava
2.5.2019 Konfuciov inštitút 8-21 Konfuciov inštitút 8-21 Výstava
3.5.2019 Konfuciov inštitút 8-21 Konfuciov inštitút 8- 21 Výstava
4.5.2019 Výstava
5.5.2019 Výstava
6.5.2019 Výstava
7.5.2019 Výstava
8.5.2019 Výstava
9.5.2019 Výstava
10.5.2019 Prekladateľská univerziáda, 13-14 Výstava
11.5.2019 Výstava
12.5.2019 Výstava
13.5.2019 oprava podlahy
14.5.2019 KSD, workshop 9,30-17,00 Personálne odd. 13 - 15 oprava podlahy
15.5.2019 16-18 Nové knihy 9-11 prodekanka Lichnerová
16.5.2019 ŠVOK 11-13, KPolit 14-16 OZ Univerzál 17.00-19.00
17.5.2019 KROM 8-17 KROM
18.5.2019
19.5.2019
20.5.2019 Akademický senát
21.5.2019
22.5.2019
23.5.2019
24.5.2019
25.5.2019
26.5.2019
27.5.2019
28.5.2019
29.5.2019 Nové knihy a výskumy 17 -19 Personálne 13-15 Nederlandistika
30.5.2019  Vedecká rada Nederlandistika 7- 19 Nederlandistika
31.5.2019 Nederlandistika 7- 19 Nederlandistika 7-19 Nederlandistika

Jún

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.6.2019
2.6.2019
3.6.2019
4.6.2019
5.6.2019 KPolitológie 8-18 KDVU 16 - 18
6.6.2019 KPolitológie 8-18 Sensorium Festival
7.6.2019 Sensorium Festival
8.6.2019 Sensorium Festival
9.6.2019 Sensorium Festival
10.6.2019 Sensorium Festival
11.6.2019
12.6.2019
13.6.2019
14.6.2019
15.6.2019
16.6.2019
17.6.2019 Akademický senát
18.6.2019 Doktorandské 9.00 - 17.00 Doktorandské 11-13
19.6.2019 Doktorandské(E) 11-14
20.6.2019  Dekan od 13.30 Doktoranské(E) 9.00-15.00
21.6.2019
22.6.2019
23.6.2019
24.6.2019 Akademický senát Doktorandské 13 - 15
25.6.2019 Doktorandské(E) 9-15 Doktorandské 11- 15
26.6.2019

doc. Bartová

konferencia

Doktorandské 11-15
27.6.2019 Vedecká rada 8.30-13.00 Doktorandské
28.6.2019 9.30-12.00 Doktorandské
29.6.2019
30.6.2019

Júl

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.7.2019
2.7.2019
3.7.2019
4.7.2019
5.7.2019
6.7.2019
7.7.2019
8.7.2019
9.7.2019
10.7.2019
11.7.2019
12.7.2019
13.7.2019
14.7.2019
15.7.2019
16.7.2019
17.7.2019
18.7.2019
19.7.2019
20.7.2019
21.7.2019
22.7.2019
23.7.2019
24.7.2019
25.7.2019
26.7.2019
27.7.2019
28.7.2019
29.7.2019
30.7.2019
31.7.2019

August

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.8.2019
2.8.2019
3.8.2019
4.8.2019
5.8.2019
6.8.2019
7.8.2019
8.8.2019
9.8.2019
10.8.2019
11.8.2019
12.8.2019
13.8.2019
14.8.2019
15.8.2019
16.8.2019
17.8.2019
18.8.2019
19.8.2019
20.8.2019
21.8.2019
22.8.2019
23.8.2019
24.8.2019
25.8.2019
26.8.2019
27.8.2019
28.8.2019
29.8.2019
30.8.2019
31.8.2019

September

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.9.2019
2.9.2019
3.9.2019
4.9.2019 K logiky 8 -18 K logiky 8 - 20
5.9.2019 K logiky 8 -18 K logiky 8 -18
6.9.2019 K logiky 8 -18
7.9.2019
8.9.2019
9.9.2019
10.9.2019
11.9.2019
12.9.2019
13.9.2019
14.9.2019
15.9.2019
16.9.2019
17.9.2019
18.9.2019
19.9.2019
20.9.2019
21.9.2019
22.9.2019
23.9.2019
24.9.2019 Dekan 16-18
25.9.2019 Dekan 8-16 Rezervované
26.9.2019 Dekan 8-16
27.9.2019
28.9.2019
29.9.2019
30.9.2019

Október

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.10.2019
2.10.2019
3.10.2019
4.10.2019
5.10.2019
6.10.2019
7.10.2019
8.10.2019
9.10.2019
10.10.2019
11.10.2019 KDVU 8 -18
12.10.2019
13.10.2019
14.10.2019
15.10.2019
16.10.2019
17.10.2019 KSJ 8-18
18.10.2019 KSJ 8-18 K slov.filológií 9-18 Konferencia
19.10.2019
20.10.2019
21.10.2019
22.10.2019
23.10.2019
24.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
27.10.2019
28.10.2019 KKaSF  16-18
29.10.2019
30.10.2019
31.10.2019 Vedecká rada

November

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.11.2019
2.11.2019
3.11.2019
4.11.2019
5.11.2019
6.11.2019
7.11.2019
8.11.2019
9.11.2019
10.11.2019
11.11.2019
12.11.2019
13.11.2019 K maďarčiny 8-18
14.11.2019
15.11.2019 K Psych16.00-18.00
16.11.2019
17.11.2019
18.11.2019
19.11.2019
20.11.2019
21.11.2019
22.11.2019
23.11.2019
24.11.2019
25.11.2019
26.11.2019
27.11.2019 KPsych 8- 18 KPsych 8- 18
28.11.2019 Vedecká rada 8 -13 KPsych14 -18? KPsych 8-18
29.11.2019
30.11.2019

December

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.12.2019
2.12.2019
3.12.2019
4.12.2019
5.12.2019
6.12.2019
7.12.2019
8.12.2019
9.12.2019
10.12.2019
11.12.2019
12.12.2019
13.12.2019
14.12.2019
15.12.2019
16.12.2019
17.12.2019
18.12.2019
19.12.2019 VR
20.12.2019
21.12.2019
22.12.2019
23.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
28.12.2019
29.12.2019
30.12.2019
31.12.2019