Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kalendár rezervácií zasadačiek

Prezeranie, či sťahovanie dokumentov, je možné až po prihlásení sa.

Prihlasovacie údaje su rovnaké ako prihlasovacie údaje do AiS-u.

Po ukončení prác, sa nezabudnite korektne odhlásiť.

Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia si môžu zmeniť heslo u svojej študijnej referentky.

Študenti doktorandského štúdia získajú heslo u svojej referentky.

Zamestnanci získajú heslo u Dana Madarása a Matúša Hajdúcha, pracovníkov študijného oddelenia.

V prípade záujmu o rezerváciu zasadačiek G236, G140 alebo átria napíšte na rezervaciefphil.uniba.sk

Január 2020

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.1.2020
2.1.2020
3.1.2020
4.1.2020
5.1.2020
6.1.2020
7.1.2020
8.1.2020
9.1.2020
10.1.2020
11.1.2020
12.1.2020
13.1.2020
14.1.2020
15.1.2020
16.1.2020
17.1.2020
18.1.2020
19.1.2020
20.1.2020
21.1.2020
22.1.2020
23.1.2020
24.1.2020
25.1.2020
26.1.2020
27.1.2020
28.1.2020
29.1.2020
30.1.2020
31.1.2020

Február 2020

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.2.2020
2.2.2020
3.2.2020
4.2.2020
5.2.2020
6.2.2020
7.2.2020
8.2.2020
9.2.2020
10.2.2020 Workshop dr. Szabó KGNŠ
11.2.2020
12.2.2020
13.2.2020
14.2.2020
15.2.2020
16.2.2020
17.2.2020
18.2.2020
19.2.2020
20.2.2020
21.2.2020
22.2.2020
23.2.2020
24.2.2020
25.2.2020
26.2.2020
27.2.2020
28.2.2020

Marec 2020

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.3.2020
2.3.2020
3.3.2020
4.3.2020
5.3.2020
6.3.2020
7.3.2020
8.3.2020
9.3.2020
10.3.2020
11.3.2020
12.3.2020
13.3.2020
14.3.2020
15.3.2020
16.3.2020
17.3.2020
18.3.2020
19.3.2020
20.3.2020
21.3.2020
22.3.2020
23.3.2020
24.3.2020
25.3.2020
26.3.2020
27.3.2020
28.3.2020
29.3.2020
30.3.2020
31.3.2020

Apríl 2020

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.4.2020
2.4.2020
3.4.2020
4.4.2020
5.4.2020
6.4.2020
7.4.2020
8.4.2020
9.4.2019
10.4.2019
11.4.2020
12.4.2020
13.4.2020
14.4.2020
15.4.2020
16.4.2020
17.4.2020 Katedra psychológie 8 -12 Katedra psychológie 14 -20
18.4.2020
19.4.2020
20.4.2020
21.4.2020
22.4.2020
23.4.2020
24.4.2020
25.4.2020
26.4.2020
27.4.2020
28.4.2020
29.4.2020
30.4.2020

Máj 2020

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.5.2020
2.5.2020
3.5.2020
4.5.2020
5.5.2020
6.5.2020
7.5.2020
8.5.2020
9.5.2020
10.5.2020
11.5.2020
12.5.2020
13.5.2020
14.5.2020
15.5.2020
16.5.2020
17.5.2020
18.5.2020
19.5.2020
20.5.2020
21.5.2020
22.5.2020
23.5.2020
24.5.2020
25.5.2020
26.5.2020
27.5.2020
28.5.2020
29.5.2020
30.5.2020
31.5.2020

Jún 2020

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.6.2020
2.6.2020
3.6.2020
4.6.2020
5.6.2020
6.6.2020
7.6.2020
8.6.2020
9.6.2020 KKaSF - konferencia arabistov
10.6.2020 KKaSF
11.6.2020 KKaSF
12.6.2020 KKaSF
13.6.2020
14.6.2020
15.6.2020
16.6.2020
17.6.2020
18.6.2020
19.6.2020
20.6.2020
21.6.2020
22.6.2020
23.6.2020
24.6.2020
25.6.2020
26.6.2020
27.6.2020
28.6.2020
29.6.2020
30.6.2020

Júl

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.7.2019 12- 15 PhD. obhajoby (A)
2.7.2019
3.7.2019 9-12 Personálne odd
4.7.2019 Doktorandské (A) 14.30-17.00
5.7.2019
6.7.2019
7.7.2019
8.7.2019
9.7.2019
10.7.2019 Disciplinárna komisia 11 -14
11.7.2019
12.7.2019
13.7.2019
14.7.2019
15.7.2019
16.7.2019
17.7.2019
18.7.2019
19.7.2019
20.7.2019
21.7.2019
22.7.2019
23.7.2019
24.7.2019
25.7.2019
26.7.2019
27.7.2019
28.7.2019
29.7.2019
30.7.2019
31.7.2019

August

Miestnosť Zasadačka Ved. rady G236 Zasadačka dekana
G140
Átrium
1.8.2019
2.8.2019
3.8.2019 .
4.8.2019
5.8.2019
6.8.2019
7.8.2019
8.8.2019
9.8.2019
10.8.2019
11.8.2019
12.8.2019
13.8.2019
14.8.2019
15.8.2019 9.30 - 11.30 personálne
16.8.2019 9.00-11.00 personálne
17.8.2019
18.8.2019
19.8.2019 9.30 prodek.Lichnerová

9.00- 10.30 Personálne 11,00-13,00 prodek. Lichnerová

14.00 dekan

20.8.2019 13-14 Taiwan Summer camp 09,00-15,00 (E)
21.8.2019
22.8.2019 SAS 8,00-16,00 11,00-13,00 (E)
23.8.2019 10,30-13,00 (A) tepovanie
24.8.2019
25.8.2019
26.8.2019 PhD. obhajoby (A) 8.30-11.00 tepovanie
27.8.2019  PhD. obhajoby (A) 9.30-17.00 11,00-13,00 (E)
28.8.2019 11,00-13,00 (E) 9.00 dekan
29.8.2019
30.8.2019
31.8.2019

September

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.9.2019
2.9.2019
3.9.2019
4.9.2019 K logiky 8 -18 K logiky 8 - 20
5.9.2019 K logiky 8 -18 K logiky 8 -18
6.9.2019 K logiky 8 -18
7.9.2019
8.9.2019
9.9.2019
10.9.2019
11.9.2019
12.9.2019
13.9.2019
14.9.2019
15.9.2019
16.9.2019
17.9.2019 10-11 Erasmus+
18.9.2019
19.9.2019
20.9.2019
21.9.2019
22.9.2019
23.9.2019
24.9.2019 Dekan 16-18
25.9.2019 Dekan 8-16 Rezervované
26.9.2019 Dekan 8-16
27.9.2019
28.9.2019
29.9.2019
30.9.2019

Október

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.10.2019
2.10.2019
3.10.2019
4.10.2019
5.10.2019
6.10.2019
7.10.2019
8.10.2019
9.10.2019
10.10.2019
11.10.2019 KDVU 8 -18 K Slovanských filológií 10-11.30
12.10.2019
13.10.2019
14.10.2019
15.10.2019
16.10.2019 AS FiF UK 13,30-15,00
17.10.2019 KSJ 8-18
18.10.2019 KSJ 8-18 K slov.filológií 9-18 Konferencia
19.10.2019 Katedra psychológie (stretnutie absolventov)
20.10.2019
21.10.2019
22.10.2019
23.10.2019
24.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
27.10.2019
28.10.2019 KKaSF  16-18
29.10.2019
30.10.2019
31.10.2019 Vedecká rada

November

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.11.2019
2.11.2019
3.11.2019
4.11.2019

Konferencia

(FiFUK, HÚSAV)

5.11.2019

Konferencia

(FiFUK, HÚSAV)

 
6.11.2019
7.11.2019
8.11.2019
9.11.2019
10.11.2019
11.11.2019
12.11.2019
13.11.2019 K maďarčiny 8-18
14.11.2019
15.11.2019 K Psych16.00-18.00
16.11.2019
17.11.2019
18.11.2019
19.11.2019
20.11.2019
21.11.2019
22.11.2019
23.11.2019
24.11.2019
25.11.2019
26.11.2019
27.11.2019 KPsych 8- 18 KPsych 8- 18
28.11.2019 Vedecká rada 8 -13 KPsych14 -18? KPsych 8-18
29.11.2019
30.11.2019

December

Miestnosť G236 G140 Átrium
1.12.2019
2.12.2019
3.12.2019
4.12.2019
5.12.2019
6.12.2019
7.12.2019
8.12.2019
9.12.2019
10.12.2019
11.12.2019
12.12.2019
13.12.2019
14.12.2019
15.12.2019
16.12.2019
17.12.2019
18.12.2019
19.12.2019 VR
20.12.2019
21.12.2019
22.12.2019
23.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
28.12.2019
29.12.2019
30.12.2019
31.12.2019