Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z aktuálneho kalendárneho roka, ktorí si neprevzali doklady o vzdelaní na slávnostnej promócii, kontaktujte JUDr. Vieru Zimovú z Oddelenia študijných vecí RUK.

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z predchádzajúcich kalendárnych rokov, ktorí si doposiaľ neprevzali doklady o vzdelaní, kontaktujte Archív UK.

Uznávanie dokladov

Databáza absolventov