Priestory na oddych

Oddychové miestnosti G3

Oddychové miestnosti pre študentov (G3) sa nachádzajú na prízemí budovy na Gondovej ulici 2. K dispozícii tu sú stoly, stoličky, relaxačné vaky, elektrické prípojky a WIFI pripojenie. Oddychové miestnosti sú otvorené bez obmedzenia v čase vyučovania počas celého akademického roka.

Oddychový priestor ÁTRIUM

Počas celého akademického roka je pre študentov na oddych počas vyučovania určené aj Átrium vo veľkom dvore na 1. poschodí budovy na Gondovej ulici 2, kde sú stoly, stoličky, WIFI pripojenie a elektrické prípojky. Átrium je voľne prístupné počas celého dňa.

Oddychová miestnosť G1

Ďalším oddychovým priestorom v budove na Gondovej ulici 2 je oddychová miestnosť (G1), ktorá je priľahlá k fakultného bufetu na prízemí budovy. Prístupná je od vrátnice a z veľkého dvora. V tejto oddychovej miestnosti sa nachádzajú automaty na teplé a nealkoholické nápoje, mikrovlnka, elektrické prípojky, stoly a stoličky. Oddychová miestnosť je otvorená počas celého dňa bez ohľadu na otváracie hodiny bufetu.