Ubytovanie študentov

Študenti Filozofickej fakulty UK majú možnosť ubytovania vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra v Mlynskej doline. Fakulta má v tomto zariadení každoročne ubytovaciu kapacitu cca 900 miest v podobe 2-3 lôžkových izieb

Pre zahraničných študentov, ktorí prichádzajú mimo rámca bilaterálnych zmlúv alebo výmenných programov, fakulta vzhľadom na obmedzený počet miest nemôže ponúknuť ubytovanie v študentskom domove.

Žiadosť o ubytovanie sa podáva prostredníctvom ubytovacieho systému https://ubytovanie.uniba.sk/

Fakultný referent pre ubytovanie
PhDr. Martin Čičilla
Filozofická fakulta UK
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1
Telefón: +421 2 9013 1310
E-mail: martin.cicilla(at)uniba.sk