Ubytovanie študentov

Študenti Filozofickej fakulty UK majú možnosť ubytovania vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra v Mlynskej doline. Fakulta má v tomto zariadení každoročne ubytovaciu kapacitu cca 900 miest v podobe 2-3 lôžkových izieb

Pre zahraničných študentov, ktorí prichádzajú mimo rámca bilaterálnych zmlúv alebo výmenných programov, fakulta vzhľadom na obmedzený počet miest nemôže ponúknuť ubytovanie v študentskom domove.

Fakultný referent pre ubytovanie
PhDr. Martin Čičilla
Filozofická fakulta UK
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1
Telefón: +421 2 9013 1310
E-mail: martin.cicilla(at)uniba.sk

Poznámka: Všetky ďalšie platby ohľadom ubytovania, vrátane druhých častí kaucií, sa zasielajú priamo na účet ubytovacieho zariadenia !!!

 

Záujemcovia o ubytovanie (s trvalým pobytom mimo dosahu integrovaného dopravného systému bratislavského kraja) prijatí v druhom kole prijímacieho konania, ktorí doposiaľ nepožiadali o ubytovanie, môžu o pridelenie ubytovania požiadať ubytovacie oddelenie VM Mlyny prostredníctvom e-mailu mlyny.ubytovanieuniba.sk alebo na telefónnych číslach 0918 110 124 a 0918 110 133.