Tlač, kopírovanie, skenovanie

Multifunkčné zariadenie určené na tlač, kopírovanie a skenovanie listín je v Rozmnožovni (G17) na prízemí budovy na Gondovej ulici 2. Táto služba je určená študentom a zamestnancom Filozofickej fakulty. Multifunkčné zariadenie je samoobslužné.

CENNÍK SLUŽIEB
Tlač / kopírovanie0,10 €* / strana
Skenovanie 0,03 €* / strana

* vrátane 20% DPH

KOPÍROVANIE

1) V menu stlačte položku Panel kópie.
2) Vložte dokument do automatického podávača alebo na sklo. Do podávača nevkladajte zopnuté alebo poškodené (pokrčené, natrhnuté) dokumenty!
3) Nastavte možnosti kopírovania (druh papieru, obojstranná tlač, apod.).
4) Stlačte zelené tlačidlo Štart.