Tlač, kopírovanie, skenovanie

Multifunkčné zariadenie určené na tlač, kopírovanie a skenovanie listín je v Rozmnožovni (G17) na prízemí budovy na Gondovej ulici 2. Táto služba je určená študentom a zamestnancom Filozofickej fakulty. Multifunkčné zariadenie je samoobslužné, prihlásiť sa je možné kartou ISIC/ITIC alebo kartou zamestnanca UK.

CENNÍK SLUŽIEB
Tlač / kopírovanie0,10 €* / strana
Skenovanie 0,03 €* / strana

* vrátane 20% DPH

REGISTRÁCIA NOVÉHO POUŽÍVATEĽA

1) Odošlite e-mail s prílohou PDF na adresu fif.print(at)uniba.sk
2) Obratom obdržíte na e-mailovú adresu Váš prístupový PIN kód.
Registráciu môžete vykonať kedykoľvek, avšak PIN kód Vám príde len raz! Dokumenty prijaté z Vašej e-mailovej adresy budú priradené pod Váš účet. Sken dokumentu bude odoslaný na Vašu e-mailovú adresu.

PRIHLÁSENIE POUŽÍVATEĽA

1) PIN kódom sa prihlásite na zariadenie.
2) Voliteľne si môžete zaregistrovať Váš ISIC/ITIC v menu cez položku Registrácia karty, následne sa môžete prihlásiť do zariadenia prostredníctvom priloženia ISIC/ITIC k čítačke kariet.
Odhlásenie používateľa realizujete stlačením zámku na displeji vpravo hore.

NABITIE KREDITU

Kupón s kreditom si môžete zakúpiť v Podateľni (G18). Kupóny sú v hodnote: 1 €, 2 €, 5 €, 10 €. Platba je možná aj bezhotovostne platobnými kartami VISA, Visa Electron, Maestro, MasterCard.
1) Po prihlásení v menu stlačte položku Dobiť kredit.
2) Zadajte číselný kód z kupónu.
V prípade, ak už nechcete využívať kopírovacie služby, môžete požiadať o vyplatenie zostatku.

KOPÍROVANIE

1) V menu stlačte položku Panel kópie.
2) Vložte dokument do automatického podávača alebo na sklo. Do podávača nevkladajte zopnuté alebo poškodené (pokrčené, natrhnuté) dokumenty!
3) Nastavte možnosti kopírovania (druh papieru, obojstranná tlač, apod.).
4) Stlačte zelené tlačidlo Štart.

TLAČ PDF CEZ E-MAIL

1) Odošlite e-mail s priloženým PDF dokumentom na adresu fif.print(at)uniba.sk.
2) V menu stlačte položku Vytlač všetko, alebo ak si potrebujete vybrať špecifický dokument, stlačte položku Moje úlohy, označte dokument a stlačte ikonu tlačiarne.

TLAČ PDF CEZ USB

1) Vložte USB kľúč do zariadenia.
2) V menu stlačte položku USB panel.
3) Nájdite a označte PDF dokument, v menu stlačte položku Tlač.
4) Nastavte druh papiera, jednostrannú/obojstrannú tlač, stlačte fyzické zelené tlačidlo Štart.
5) Pre odpojenie USB kľúča v menu stlačte položku USB panel, možnosť Odobrať pamäť.

SKENOVANIE PDF NA E-MAIL

1) Vložte dokument pre skenovanie do automatického podávača alebo na sklo. Do podávača nevkladajte zopnuté alebo poškodené (pokrčené, natrhnuté) dokumenty!
2) V menu stlačte položku Rýchly sken – e-mail.