WIFI pripojenie EDUROAM

Univerzita Komenského v Bratislave ponúka bezplatné WiFi pripojenie, ktoré je integrované do projektu Eduroam. Táto služba je určená študentom a pracovníkom UK, ako aj používateľom z inštitúcií participujúcich na projekte Eduroam.

Podmienky používania

Počas doby použitia služby sa stáva osobný počítač používateľa súčasťou počítačovej siete UK, a preto je povinný dodržiavať všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete UK. Pri porušení podmienok môže byť konkrétnym používateľom prístup do siete zrušený.

Prístup k službe

Pre použitie služby sa vyžaduje autentifikácia používateľa používateľským menom a prístupovým kódom, ktoré ma každý zamestnanec a študent UK pridelené v centrálnej databáze osôb (CDO) a môže si ich vyhľadať na podstránke Zistenie prístupového kódu cez preukaz. Externí používatelia sa so žiadosťou o prístupové údaje musia obrátiť na svoju domovskú organizáciu.

Použitie služby

Pre použitie služby musíte mať vo vašom zariadení wireless klient kartu (802.11b alebo 802.11g) a byť v dosahu WiFi pripojenia. Službu je potrebné mať správne nakonfigurovanú v operačnom systéme! Meno bezdrôtovej siete (SSID), ku ktorej sa v rámci služby WiFi možete pripojiť, je eduroam.

Konfigurácia wifi