Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podpora študentov so špecifickými potrebami

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami, učiteľov a širšiu verejnosť.

Centrum je lokalizované na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline. Bližšie informácie sú na webovej stránke: www.cezap.sk

Na každej fakulte UK pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami.

Koordinátorka na Filozofickej fakulte UK

doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
Katedra psychológie
tel.: + 421 2 59339167
miestnosť: 357 (budova na Gondovej, 3. poschodie)
e-mail: milica.schraggeovafphil.uniba.sk