Prenájom priestorov

Filozofická fakulta UK v rámci svojich možností krátkodobo prenajíma spoločenské a učebné priestory v budove na Gondovej ulici 2. Cenník prenájmu je stanovený Smernicou dekana fakulty a o pravidlách krátkodobých prenájmov nehnuteľné a hnuteľného majetku VP FiF UK č. 4/2019

PriestorKapacitaNájomné
Moyzesova sieň200viac tu
Učebňa G12712050 €/h
Zasadačka dekana (G140)4030 €/h
Zasadačka Vedeckej rady (G236)5040 €/h
Počítačová učebňa12-2020 €/h
Učebňa s projektorom20-4020 €/h
Učebňa bez projektora1512 €/h

<output>Smernica dekana fakulty o pravidlách krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku - VP FiF UK č. 4/2019 </output>

<output>Smernica dekana fakulty o pravidlách krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku - VP FiF UK č. 4/2019</output>

<output>Smernica dekana fakulty o pravidlách krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku - VP FiF UK č. 4/2019</output>

Nájomné je bez DPH.

V zmysle §4 ods. 4 zákona o vysokých školách na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť a zakladať svoje organizácie.

Dostupnosť učebných priestorov na prenájom je počas akademického roka závislá od rozvrhu hodín. V prípade záujmu o prenájom priestorov kontaktujte rezervacie(at)fphil.uniba.sk

<output>rezervacie@fphil.uniba.sk</output>