Prenájom priestorov

Filozofická fakulta UK v rámci svojich možností krátkodobo prenajíma spoločenské a učebné priestory v budove na Gondovej ulici 2 a Štúrovej ulici 9. Cenník prenájmov je stanovený smernicou dekana VP FiF UK č. 3/2023 - Pravidlá a cenník krátkodobého nájmu majetku Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty.

PriestorKapacitaNájomné+Služby
Moyzesova sieň FiF UK200viac tu
Učebňa G12712056 €/h
Zasadačka dekana (G140)4036 €/h
Zasadačka Vedeckej rady (G239)5046 €/h
Počítačová učebňa12-2023,60 €/h
Učebňa s projektorom20-4023,60 €/h
Učebňa bez projektora1518,60 €/h
Štúdio - nahrávanie120,60 €/h
Štúdio - mix, mastering120,60 €/h
Štúdio - postprodukcia vo vlastnej réžii60,60 €/h

<output>Smernica dekana fakulty o pravidlách krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku - VP FiF UK č. 4/2019 </output>

<output>Smernica dekana fakulty o pravidlách krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku - VP FiF UK č. 4/2019</output>

<output>Smernica dekana fakulty o pravidlách krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku - VP FiF UK č. 4/2019</output>

Nájomné je bez DPH. K cene služieb je fakturovaná DPH vo výške 20 %


Cenník krátkodobého prenájmu nehnuteľného majetku a s tým spojených služieb (PDF)


V zmysle §4 ods. 4 zákona o vysokých školách na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť a zakladať svoje organizácie.

Dostupnosť učebných priestorov na prenájom je počas akademického roka závislá od rozvrhu hodín. V prípade záujmu o prenájom priestorov kontaktujte rezervacie(at)fphil.uniba.sk

<output>rezervacie@fphil.uniba.sk</output>