Prenájom priestorov

Filozofická fakulta UK v rámci svojich možností krátkodobo prenajíma spoločenské a učebné priestory v budovách na Gondovej ulici 2 a Štúrovej ulici 9. 

 Dostupnosť učebných priestorov na prenájom je počas akademického roka závislá od rozvrhu hodín. V prípade záujmu o prenájom priestorov kontaktujte: fif.moyzesovauniba.sk (v prípade Moyzesovej siene) alebo rezervacie)fphil.uniba.sk (v prípade ostatných nebytových priestorov).

V zmysle §4 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť a zakladať svoje organizácie.