Triedenie odpadu

Filozofická fakulta intenzívne triedi odpad - papier, plasty, sklo a zmesový komunálny odpad. V budove na Gondovej ulici 2 je na chodbách celkom 38 hniezd na triedený odpad - modrá nádoba na papier, žltá nádoba na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny, čierna nádoba na zmesový komunálny odpad. Na každom poschodí pri výťahu je zelená nádoba na sklo. V budove na Štúrovej ulici 9 je 8 takýchto zberných hniezd na triedenie odpadu.

Papier

Do modrej nádoby patria:

  • noviny, časopisy, letáky, katalógy, zošity, papierové tašky, knihy, kancelársky papier, aj skartovaný, poskladané obaly z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky, obálky, listy, pohľadnice.

Do modrej nádoby nepatria:

  • znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, rolky od toaletného papiera, obaly od vajíčok, použité hygienické vreckovky a utierky.

Plasty, kovové obaly, nápojové kartóny

Do žltej nádoby patria:

  • neznečistené stlačené PET fľaše od nápojov, tašky a vrecká, obaly od kozmetiky, plastové obaly, fólie, tégliky od jogurtov, kovové obaly, konzervy, plechové obaly z nápojov, neznečistené nápojové kartóny.

Do žltej nádoby nepatria:

  • znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (chemikálií, motorových olejov, farieb, jedov a výbušnín), guma, kabelky, molitan, polystyrén, znečistené fólie, plexisklo, bazény, autoplasty, žalúzie.

Sklo

Do zelenej nádoby patria:

  • neznečistené sklenené fľaše a obaly, sklenené poháre, sklenené črepy a vázy.

Do zelenej nádoby nepatria:

  • znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, žiarovky, tabuľové sklo, sklo kombinované s inými látkami (lepené sklo), laboratórne sklo.

Zmesový komunálny odpad

Do čiernej nádoby patria:

  • zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení), biologicky rozložiteľný odpad, kovové neobaly (príbor, hrnce a kastróly, skrutky v malých množstvách), obaly z vajíčok, rolky z toalletného papiera, použité papierové vreckovky a utierky.

Do čiernej nádoby nepatria:

  • neznečistený papier, plast, sklo, kamene, zemina, uhynuté zvieratá, objemný odpad, stavebný odpad, horúci popol, horľavý a výbušný odpad, nebezpečný odpad.