Projekt BELONG

Vitajte na stránkach projektu BELONG: Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student and Staff Wellbeing.

Projekt realizujeme v období od 28. februára 2022 do 27. februára 2025 vďaka podpore z programu Erasmus+.

Projekt BELONG je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, číslo projektu 2021-1-SK01-KA220-HED-000023528.