Projekt Systematická podpora VŠ učiteľov

Prečo tento projekt

Projekt "Systematická podpora VŠ učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania" reaguje na potrebu mať nástroj pre hodnotenie pedagogickej činnosti na vysokej škole. VŠ učitelia a učiteľky sú na Slovensku hodnotení primárne na základe výstupov výskumu, počtu študentov a študentiek, ktorých/ktoré učia, projektovej a administratívnej činnosti. Pre hodnotenie vzdelávacej činnosti, ktorá je na vysokých školách prvoradá, zatiaľ zatiaľ neexistuje rešpektovaný a používaný súbor hodnotiacich kritérií. V rámci tohto projektu sme preto pripravili hodnotiaci nástroj a začali diskusiu o jeho zavedení do praxe pre výber a oceňovanie vynikajúcich VŠ učiteľov a učiteliek. Súčasťou projektu je aj návrh systematickej podpory VŠ učiteľov a učiteliek.