Ciele

Projekt Systematická podpora VŠ učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania

Naším cieľom bolo pripraviť štandardy/odporúčania na kompetenčný profil VŠ učiteľa/učiteľky, identifikovať kľúčové parametre pre vytvorenie funkčného systému podpory vysokoškolských učiteľov/učiteliek a diseminovať vytvorené štandardy vedeniu univerzít, pedagógom, pedagogičkám, študentom a študentkám ďalších slovenských univerzít. Projekt realizovala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v období január až december 2022.