Podujatia

Ukrajinský (pol)deň 28.9. v Infocentre UK/Café Comeniana od 9:00-14:00

Pozývame Vás na podujatie Ukrajinský (pol)deň, ktoré organizujeme v rámci projektu BELONG a s podporou Regionálnej akadémie v rámci projektu ENLIGHT. 

Podujatie je jednou zo série akcií venovanej téme ukrajinskej krízy, tentokrát aj v kontexte vzdelávania na našej univerzite i mimo nej. Počas podujatia sme pripravili workshop, na ktorom sa budete mať pod vedením študenta FiF UK, Andriiho Zubova, možnosť zoznámiť so základnými frázami a slovíčkami v Ukrajinčine, následne prebehne diskusia, ktorá otvorí tému riešenia ukrajinskej krízy v otázkach vzdelávania a program ukončíme workshopom pod vedením Mareena, na ktorom sa prostredníctvom rolovej hry ocitnete v pozícii Ukrajincov a Ukrajiniek na Slovensku.

WORKSHOP: ChatGPT vo vzdelávaní

Workshop ChatGPT vo vzdelávaní sa uskutočnil 15. júna 2023 od 9:00 do 10:30 hybridnou formou - prezenčne v miestnosti G236 na FiF UK a online cez MS Teams.

Workshop viedli dr. Gabriela Pleschová a dr. Jana Výškrabková. 

 Prezentáciu z workshopu si môžete pozrieť tu

Cena Učiteľskej akadémie UK

V piatok, 26. 5. od 14:30 sa v átriu FiF UK uskutočnilo odovzdávanie Ceny Učiteľskej akadémie UK za inovatívny kurz rozširujúceho/doplňujúceho štúdia. Ocenených bolo 5 RŠ/DPŠ kurzov z viacerých fakúlt UK.

Cena Učiteľskej akadémie je podporená z rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022: Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

Viac informácií o Učiteľskej akadémii si môžete pozrieť tu.

Prezentáciu dr. Pleschovej a dr. Hlavatej s informáciami o Cene Učiteľskej akadémie UK aj o víťazných kurzoch si môžete pozrieť tu.

Polynézsky deň

10. mája 2023 sa na FiF UK konal Polynézsky deň s bohatým programom od 9:40 do 17:30. Bližšie informácie nájdete na plagáte nižšie a taktiež v programe, ktorý je dostupný tu.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu BELONG.

Jedným z prednášajúcich bol profesor Hermann Mückler z Katedry sociálnej a kultúrnej antropológie Viedenskej univerzity. Jeho prezentáciu na tému Our Sea of Islands: Polynesian and adjacent seafaring traditions then and now si môžete pozrieť tu.

Tiež si môžete pozrieť prezentáciu Kataríny Podušelovej z Filozofického ústavu SAV na tému Digitálne nomádstvo v Antropocéne: Život snov alebo environmentálna hrozba? 

Prekonaj strach hovoriť o tom: ako pristupovať k problematike samovrážd

V utorok, 25. apríla 2023 sa na Filozofickej fakulte UK uskutočnila prednáška MUDr. Vandy Valkučákovej, MPH. zo Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB na tému Prekonaj strach hovoriť o tom: ako pristupovať k problematike samovrážd. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu BELONG.

Prezentáciu MUDr. Valkučákovej si môžete pozrieť tu.

Francúzske plagáty študentskými očami

V átriu FiF UK sa v dňoch 17. - 19. apríla konala výstava Francúzske plagáty študentskými očami.

V pondelok (17. 4.) medzi 13:15 a 14:15 mladí francúzštinári a francúzštinárky previedli prítomných (v slovenčine) samotnou výstavou. Pripravili aj krátky Kahoot kvíz o plagátoch.

Inšpiratívne pedagogické podujatie pre Vás pripravila Terézia Guimard.

Uskutočňuje sa v rámci projektu BELONG.

Umelá inteligencia a univerzitné vzdelávanie: aktuálne výzvy a vyhliadky do budúcnosti

30. marca 2023 o 16:00 sa na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK konala panelová diskusia na tému Umelá intelingencia a univerzitné vzdelávanie: aktuálne výzvy a vyhliadky do budúcnosti. Do diskusie bola pozvaná aj členka tímu Centra pedagogickej podpory dr. Gabriela Pleschová.

Podujatie sa konalo v priestoroch FMFI UK a zároveň bolo aj naživo streamované cez youtube kanál FMFI UK. Záznam si môžete pozrieť na tomto linku.

Diskusia Vedátora o duševnom zdraví na univerzite

V utorok 28. marca sa v Informačnom centre Univerzity Komenského na Štúrovej ulici v Bratislave uskutočnla prvá spoločná beseda UK a Vedátora. Moderátor Samo Kováčik sa od 19.00 h sa zhováral s Dr. Gabrielou Pleschovou z Centra pedagogickej podpory FiF UK a doc. Michalom Hajdúkom z Katedry psychológie FiF UK.

Hovorili o projekte BELONG, ktorého cieľom je zlepšiť duševné zdravie študentstva a vyučujúcich prostredníctvom posilnenia spolupatričnosti – toho, že patríme na univerzitu a fakultu (z anglického sense of belonging).

Viac informácií nájdete tu.

St Patrick's Day

15. marca 2023 sa v miestnosti G236 uskutočnil St Patrick's Day (Deň sv. Patrika).

WORKSHOP: Scholarship of teaching and learning (10. 2. 2023)

Webinár: Hodnotenie a podpora kvality vzdelávania na VŠ

Dňa 6. 12. 2022 od 14:00 do 15:30 sa bude konať webinár Hodnotenie a podpora kvality vzdelávania na VŠ

Webinár bude prebiehať cez MS Teams. Pripojiť sa možno prostredníctvom tohto linku: Click here to join the meeting alebo aj priamo cez QR kód na pozvánke.


Srdečne pozývame!

Spolkový deň (9. 11. 2022)

Konferencia: Hodnotenie a podpora kvality vzdelávania na VŠ

Dňa 24. 10. 2022 sa konala celoslovenská konferencia s názvom Hodnotenie a podpora kvality vzdelávania na VŠ

Na konferencii boli predstavené aj Štandardy pedagogickej činnosti VŠ učiteľa/učiteľky