Katedra archívnictva a muzeológie

Najlepšie spoznáte HISTÓRIU, ak sa naučíte pracovať s originálnymi (písomnými) prameňmi. My Vás to naučíme. A osvojíte si nielen tradičné postupy ale aj moderné – adekvátne našej informačnej a digitalizujúcej sa spoločnosti.

V súčasnosti sa najsilnejšie spoločnosti sveta zaoberajú správou a sprostredkovaním informácií. Absolventi archívnictva sú pripravení práve na analýzu, spracovanie a sprístupňovanie informácií z historických prameňov, ktorých množstvo neustále narastá.

Výrazné prepojenie so štúdiom histórie otvára našim absolventom dvere do akademickej sféry (práca na univerzitách či v SAV), do pamäťových a fondových inštitúcií (archívy, múzeá, galérie, knižnice atď.), archívne predmety im dávajú možnosť zamestnať sa aj v komerčnej sfére (registratúry a archívy väčších či menších firiem, bánk, úradov a pod.) a dôraz na jazykovú prípravu im zase umožňuje uplatniť sa aj v štátnej a verejnej správe, na zahraničných zastupiteľstvách ako aj v medzinárodných korporáciách.

Dynamický pedagogický kolektív katedry ponúka štúdium

bakalárske (3 roky)

magisterské (2 roky)

Po ukončení štúdia môže absolvent pokračovať aj v doktorandskom štúdiu (4 roky v dennej resp. 5 rokov v externej forme) v programe Slovenské dejiny.

Štúdium archívnictva na FiF UK má bohatú tradíciu (1924 začiatok štúdia, od 1951 samostatný odbor, od 2000 samostatná katedra). Spolupracujeme s najvýznamnejšími potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci Slovenska (archívy, iné pamäťové inštitúcie, samosprávy, štátne inštitúcie a pod.) ako aj v zahraničí (sesterské pracoviská v okolitých štátoch) – všade tam môžu naši študenti už počas štúdia praxovať, prípadne sa v budúcnosti zamestnať.

Štúdiom v Bratislave získate nielen prístup do najväčších slovenských knižníc, archívov, múzeí, ale môžete si užívať bohatý kultúrny život v dynamickom hlavnom meste Slovenska. Môžete si posedieť pri Dunaji či zájsť na romantické rande do Horského parku alebo na Bratislavský či Devínsky hrad. Bratislava a univerzita podporujú zdravý životný štýl, cyklistickú dopravu, budete môcť športovať. Hlavne sa ale už počas štúdia môžete zamestnať a po škole máte najvyššiu šancu získať dobre platené zamestnanie (priemerný plat a nezamestnanosť v Bratislave je na úrovni Prahy a situácia je oveľa lepšia než vo všetkých iných mestách v Čechách či na Slovensku).

Členovia katedry v roku 2024
Členovia katedry v roku 2024