Knižnica

Knižnica Historického seminára

Seminárna knižnica katedier archívnictva a histórie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave patrí k najstarším a najväčším seminárnym knižniciam. Jej fond neustále narastá od roku 1921, kedy vznikli pracoviská historických vied na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Obsahuje asi 50 000 zväzkov odbornej literatúry z oblasti slovenských i všeobecných dejín, z pomocných vied historických a z iných príbuzných odborov. Čitateľ tu nájde základné syntetické diela, učebnice, monografie, edície prameňov, zborníky a časopisy s tematikou histórie.

Fond Historického seminára je skatalogizovaný a prístupný cez online katalóg. Pre používateľov je dostupných viac ako 36 000 zväzkov.

Po objednaní cez žiadanku bude literatúra pripravená  na druhý deň v študovni (miestnosť č. 425) v budove UK na Šafárikovom námestí, na 4. poschodí miestnosti č. 425.

Pracovníčky knižnice:

Mgr. Andrea Bondorová

 

Otváracie hodiny:

 

<output>19. 09. - 16. 12. 2022</output>
<output>19. 09. - 16. 12. 2022</output>
Pondelok

10:00 - 16:00

<output>19. 09. - 16. 12. 2022</output>
Utorok

09:00 - 17:00

Streda

09:00 - 16:00

Štvrtok

09:00 - 17:00

Piatok

09:00 - 14:00

Elektronická knižnica Katedry archívnictva a muzeológie FiF UK

VSTÚPIŤ