Elektronická knižnica

Elektronická knižnica katedry

Vážené dámy a páni,

vitajte v elektronickej knižnici Katedry archívnictva a muzeológie FiF UK, v ktorej nájdete niektoré z titulov publikovaných našimi členmi.

 STRÁNKA JE VO VÝSTAVBE

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave HISTORICA

HISTORICA LI - už čoskoro

HISTORICA L - už čoskoro

HISTORICA XLIX

HISTORICA XLVIII

HISTORICA XLVII

HISTORICA XLVI

HISTORICA XLV

HISTORICA XLIV

HISTORICA XLIII

HISTORICA XLII

HISTORICA XLI

HISTORICA XXXIX - XL

HISTORICA XXXVIII

HISTORICA XXXVII

HISTORICA XXXVI

HISTORICA XXXV

HISTORICA L

HISTORICA XLIX

HISTORICA XLVIII

HISTORICA XLVII

HISTORICA XLVI

HISTORICA XLV

HISTORICA XLIV

HISTORICA XLIII

HISTORICA XLII

HISTORICA XLI

HISTORICA XL

HISTORICA

HISTORICA

HISTORICA

HISTORICA

HISTORICA

HISTORICA

HISTORICA

HISTORICA

</output>

Ďalšie vedecké zborníky

Valo, Ján (ed.). Mesto a jeho historická krajina - Zborník príspevkov z rovnomennej konferencie

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 134 s, ISBN: 978-80-223-4910-9

<output>Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 304 s, ISBN: 978-80-223-4779-2</output>

doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.

- väčšinu jeho publikácií si môžete pozrieť na adrese:

          https://comeniusuniversity.academia.edu/RonBob

Federmayer, Frederik. Zbierka erbových pečatí pečať prameň heraldiky a genealógie 1 (menný index k zbierke A-L)

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 304 s, ISBN: 978-80-223-4779-2

doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.

- väčšinu jeho publikácií si môžete pozrieť na adrese:

         https://comeniusuniversity.academia.edu/Juraj%C5%A0ediv%C3%BD