Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústredná knižnica

O pracovisku

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (viac o poslaní, funkciách knižnice - pozri Štatút a organizačný poriadok).

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK [bibliografia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017] a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK.

[English version]

Kde nás nájdete

Múzejná ulica (prístavba rektorátu UK)
   požičovňa, čitáreň - 3. poschodie, č. d. 301; študovňa - 2. poschodie, č. d. 221

Tel: +421-2-901 31 571 (požičovňa), e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Otváracie hodiny

  06.01.2020-14.02.2020 17.02.2020-15.05.2020 18.05.2020-03.07.2020
Pondelok 10.00 - 16.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00
Utorok 09.00 - 16.00 09.00 - 18.00 09.00 - 16.00
Streda 09.00 - 16.00 09.00 - 18.00 09.00 - 16.00
Štvrtok 09.00 - 16.00 09.00 - 18.00 09.00 - 16.00
Piatok 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00

UPOZORNENIE

Ústredná knižnica FiF je počas prerušenia výučby ZATVORENÁ (od 9. 3. 2020 do odvolania).

Termín vrátenia všetkých výpožičiek spadajúcich do tohto obdobia bol posunutý do 11. 5. 2020. Zároveň bola posunutá platnosť žiadaniek.

Zadané žiadanky na knihy budú vybavené po obnovení prevádzky. Počas doby prerušenia výučby sú pozastavené aj poplatky za oneskorené vrátenie. 

Podrobnosti si môžete pozrieť po prihlásení sa do svojho knižničného konta v rámci Súborného online katalógu

PONUKA VYBRANÝCH VOĽNE DOSTUPNÝCH ZDROJOV K SAMOŠTÚDIU

S ohľadom na nemožnosť poskytovať informačné zabezpečenie používateľov Ústrednej knižnice FiF dávame do pozornosti voľné dostupné prístupy k digitálnemu obsahu (pozor, niektoré prístupy sú dočasné).

Akademická knižnica UK – externé informačné zdroje aj s výberom spoločensko-vedných odborov a výberom ďalších dostupných informačných zdrojov na podporu samoštúdia. 

Národná knižnica ČR - dočasné online sprístupnenie viac ako 206 tisíc titulov monografií a periodík pre VŠ z ponuky digitálnej knižnice.

Slovenská národná knižnica v Martine - voľne dostupné multiodborové a databázy na konkrétny vedný odbor (vrátane spoločenských a humanitných vied, dejín apod.).

Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave - periodiká, staré tlače, hudobniny, rukopisy a monografie (dostupnosť plného textu je v prípade novodobých diel obmedzená ochranou autorských práv).

Mestská knižnica v Prahe - on-line prehliadania e-kníh - diela českej literárnej klasiky, súčasnej českej literárnej tvorby a pod.

Ďalšie zdroje:

- zvukové nahrávky českej literárnej klasiky,

- obsah časopisu Respekt,

- video učebnica JoVE Core Social Psychology z dielne Journal of Visualized Experiments (66 animácií a 25 laboratórnych pokusov v 9 kapitolách),

- skúšobné prístupy do Cambridge Journals, kde je kolekcia vyše 350 významných časopisov z prírodných vied, technológií, medicíny, humanitných a spoločenských vied,

- Gale Reference Library, kde je viac ako 28-tisíc časopisov, množstvo elektronických knižných edícií, vrátane encyklopédií a slovníkov,

- Internet Archive -  voľne dostupné knihy, filmy, softvéry, hudba, webové stránky a pod. Jeho súčasťou je aj sumarizácia dostupného zdigitalizovaného obsahu v tzv. Open Libraries, ktorého súčasťou je aj National Emergency Library s ponukou viac ako 1, 4 mil. kníh.

V oblasti hudby je k dispozícií:

- The Digital Concert Hall – po prihlásení bezplatne na 30 dní dostupných viac ako 600 orchestrálnych koncertov Berlínskej filharmónie, vrátane bonusových videí,

- The Metropolitan Opera - ponúka každý deň bezplatnú streamovanú prezentácia zo série „Live in HD“. Predstavenie je k dispozícii po dobu 23 hodín (od 19:30 hod. EDT do 18:30 hod. nasledujúceho dňa). Program obsahuje unikátne kompletné predstavenia za posledných 14 rokov filmových prenosov, v ktorých účinkujú najväčší operní speváci.

oblasti výtvarného umenia:

-  je možnosť online si prezrieť napr. zbierku Albertiny, prípadne využiť jej bezplatnú aplikáciu Artivive na prezeranie diel,

- virtuálne prehliadať 12 svetových  múzeí a galérií,

- pozrieť si prehliadku 10 najlepších svetových virtuálnych múzeí a galérií.  

Návrh na kúpu knihy

Nenašli ste potrebnú knihu, alebo je dlhodobo rezervovaná, či máte iniciatívny návrh na kúpu odbornej literatúry? Využite návrh na kúpu knihy.