Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústredná knižnica

O pracovisku

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (viac o poslaní, funkciách knižnice - pozri Štatút a organizačný poriadok).

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK.

[English version]

Kde nás nájdete

Pracoviská Ústrednej knižnice FiF UK:
- ústredná požičovňa a čitáreň - Múzejná ul., 3. poschodie, č. d. M 301;
- Kórejský kútik, Taiwanské informačné centrum pre čínske štúdia - Múzejná ul.; 3.  poschodie, č. d. M 301,
- študovňa - Múzejná ulica, 2. poschodie, č. d. M 221;
- Historický seminár - Šafárikovo nám., 4 poschodie, č. d. S 425;
- Slovanský seminár - Gondova ul., 2 poschodie, č. d. G 237 a G 238;
- Filologický seminár (Knižnica Katedry anglistiky a amerikanistiky) - Gondova ul., 1 poschodie, č. d.  G 100.

Tel: +421-2-901 31 571 (požičovňa), e-mail: ukfphil.uniba.sk

Zasielanie podkladov k EPČ: fif.epcuniba.sk 
Požiadavky na vyhotovenie výstupov z EPČfif.epcuniba.sk alebo monika.lopusanovauniba.sk 

Aktuálne informácie

OA publikovanie bez APC - transformačné zmluvy

- informácie na stránke AK UK,
- podrobnejšie informácie pozri webové sídlo CVTI SR

BOOKPORT
Na základe veľkého záujmu bol pre používateľov na UK zakúpený a je k dispozícií prístup do odbornej kolekcie e-kníh v českom jazyku na platforme Bookport. Prístup je zo stránky Externé informačné zdroje a prihlasovanie je cez konto. Návod na prihlásenie.

SLUŽBY KNIŽNICE OD 18. 12. 2023 - 12. 1. 2024

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK počas odstávok budov bude poskytovať svoje služby iba v Slovanskom seminári (Gondova ul., 2 poschodie, č. d. G 237 a G 238). Na Slovanskom seminári sa budú vydávať všetky objednané knihy a preberať vracané knihy, a to:

  • v dňoch 18. 12. - 20. 12. 2023 od 9. 30 hod – 12. 00 hod.
  • v dňoch 8. – 12. 1. 2024 od 9. 00 – 14. 00 hod.

Upozorňujeme používateľov, že na notifikácií budú mať uvedené iné výdajné miesto, ale knihy sa v uvedených termínoch vydávajú iba na Slovanskom seminári.

Na vrátenie kníh môžete využiť aj bibliobox v átriu fakulty na Gondovej ulici č. 2, prípadne ich môžete poslať aj poštou na adresu: Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1

Knižnica posunula termíny vrátenia výpožičiek a platnosť žiadaniek. 

Od 15. 1. 2023 budú otvorené všetky pracoviská knižnice v štandardnom režime (do 16. 00 hod). Otváracie hodiny jednotlivých pracovísk budú zverejnené zajtra na stránke knižnice.

 V prípade potreby kontaktujte na: ukfphil.uniba.sk

Otváracie hodiny – požičovňa, študovňa-obmedzenie prístupov do budov

  18. 09. – 15. 12. 2023 18. 12. 2023 - 12. 1. 2024
Pondelok 10:00 - 18:00 knihy sa vydávajú na G 237
Utorok 09:00 - 18:00 knihy sa vydávajú na G 237
Streda 09:00 - 18:00 knihy sa vydávajú na G 237
Štvrtok 09:00 - 18:00 knihy sa vydávajú na G 237
Piatok 09:00 - 14:00 knihy sa vydávajú na G 237

Otváracie hodiny- Filologický seminár -obmedzenie prístupov do budov

  18. 09. - 15. 12. 2023 18. 12. - 12. 1. 2024
Pondelok 10:00 - 16:00 knihy sa vydávajú na č. d. 237
Utorok 09:00 - 16:00 knihy sa vydávajú na č. d. 237
Streda 09:00 - 16:00 knihy sa vydávajú na č. d. 237
Štvrtok 09:00 - 16:00 knihy sa vydávajú na č. d. 237
Piatok 09:00 - 14:00 knihy sa vydávajú na č. d. 237

Otváracie hodiny - Slovanský seminár - obmedzenie prístupov do budov

  18. 09. - 15. 12. 2023 18. 12. - 20. 12. 2023 08. 01. - 12. 01. 2024
Pondelok 10:00 - 16:00 09:30 - 12:00 09:00 - 14:00
Utorok 09:00 - 16:00 09:30 - 12:00 09:00 - 14:00
Streda 09:00 - 16:00 09:30 - 12:00 09:00 - 14:00
Štvrtok 09:00 - 16:00 zatvorené 09:00 - 14:00
Piatok 09:00 - 14:00 zatvorené 09:00 - 14:00

Otváracie hodiny - Historický seminár-obmedzenie prístupov do budov

  18. 09. - 15. 12. 2023 18. 12. 2023 - 12. 1. 2024
Pondelok 10:00 - 16:00 knihy sa vydávajú na G 237
Utorok 09:00 - 17:00 knihy sa vydávajú na G 237
Streda 09:00 - 16:00 knihy sa vydávajú na G 237
Štvrtok 09:00 - 17:00 knihy sa vydávajú na G 237
Piatok 09:00 - 14:00 knihy sa vydávajú na G 237

Objednaj si knihovníka

Ak máte záujem o individuálne poradenstvo ku knižnično-informačným službám, k vyhľadávaniu informačného zdroja, k overeniu publikačného zdroja a pod. vyplňte tento formulár alebo napíšte na ukfphil.uniba.sk aj s uvedením okruhu konzultácie a návrhu termínu. Radi Vám všetko vysvetlíme, 

Ak máte záujem o online konzultácie cez MS Teams, vyplňte tento formulár alebo napíšte na ukfphil.uniba.sk.

Dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia

S ohľadom na nemožnosť poskytovať informačné zabezpečenie používateľov Ústrednej knižnice FiF dávame do pozornosti dostupné prístupy k digitálnemu obsahu:

Návrh na kúpu knihy

Nenašli ste potrebnú knihu, alebo je dlhodobo rezervovaná, či máte iniciatívny návrh na kúpu odbornej literatúry? Využite návrh na kúpu knihy.

Prezentácia k službám Ústrednej knižnice FiF UK

Dobrodružstvo poznania