Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústredná knižnica

O pracovisku

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (viac o poslaní, funkciách knižnice - pozri Štatút a organizačný poriadok).

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK [bibliografia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017] a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK, cenník.

[English version]

Kde nás nájdete

Múzejná ulica (prístavba rektorátu UK)
   požičovňa, čitáreň - 3. poschodie, č. d. 301; študovňa - 2. poschodie, č. d. 221

Tel: +421-2-901 31 571 (požičovňa), e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Študovňa bude do 31.8.2019 zatvorená

Otváracie hodiny

  20.05.2019-28.06.2019 01.07.2019-16.08.2019 19.08.2019-20.09.2019 23.09.2019-20.12.2019
Pondelok 10.00 - 16.00 10.00 - 14.00 10.00 - 15.00 10.00 - 18.00
Utorok 09.00 - 16.00 10.00 - 14.00 10.00 - 15.00 09.00 - 18.00
Streda 09.00 - 16.00 10.00 - 14.00 10.00 - 15.00 09.00 - 18.00
Štvrtok 09.00 - 16.00 10.00 - 14.00 10.00 - 15.00 09.00 - 18.00
Piatok 09.00 - 14.00 10.00 - 13.00 10.00 - 14.00 09.00 - 14.00