Ústredná knižnica

O pracovisku

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (viac o poslaní, funkciách knižnice - pozri Štatút a organizačný poriadok).

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK [bibliografia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017] a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK.

[English version]

Kde nás nájdete

Múzejná ulica (prístavba rektorátu UK):

 • požičovňa, čitáreň - 3. poschodie, č. d. 301;
 • študovňa - 2. poschodie, č. d. 221 

Tel: +421-2-901 31 571 (požičovňa), e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Žiadanky si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu. Platnosť podaných žiadaniek je 5 kalendárnych dní, inú lehotu k prevzatiu dokumentov je potrebné si vopred dohodnúť s ÚK FiF (ukfphil.uniba.sk). Výpožičná lehota je 30 dní (pre zamestnancov UK – 180 dní). Výpožičnú lehotu si predlžuje používateľ sám prostredníctvom svojho konta.

HĽADÁME NOVÉHO KOLEGU/ KOLEGYŇU

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK v Bratislave

hľadá

nového kolegu / kolegyňu:  knihovník - bibliograficko-informačné oddelenie (EPČ)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • samostatné a komplexné vykonávanie odbornej knihovníckej činnosti – samostatná evidencia nových publikačných výstupov v rámci publikačnej činnosti zamestnancov fakulty v centrálnom (národnom) registri publikačnej činnosti a v príslušnom knižnično-informačnom systéme,
 • evidencia ohlasov v  centrálnom registri publikačnej činnosti a v príslušnom knižnično-informačnom systéme,
 • spolupráca s centrálnym registrom publikačnej činnosti,
 • zber a vyhodnotenie podkladov k evidencii publikačnej činnosti, komunikácia s autormi,
 • konzultačná činnosť v oblasti vedeckého publikovania,
 • práca s elektronickými informačnými zdrojmi, 
 • zber a uchovávanie podkladov k publikačnej činnosti – budovanie archívu publikačnej činnosti,
 • spolupráca pri zabezpečovaní výstupov z publikačnej činnosti.

Požadujeme:

 • vysokoškolské II. stupňa – vybraného uchádzača zaškolíme,
 • aktívna znalosť anglického jazyka / nemeckého jazyka / ruského jazyka; znalosť ďalšieho cudzieho jazyka vítaná,
 • pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, práca s knižničným softvérom, prípadne skúsenosti s prácou v online systéme CREPČ)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • vzdelanie v odbore knihovníctvo výhodou,
 • samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie a trpezlivosť,
 • zmysel pre detail, precíznosť a zodpovednosť,
 • aktívny prístup k práci, profesionálne vystupovanie a komunikatívnosť,
 • analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy

Ponúkame

 • prácu na plný úväzok,
 • ohodnotenie podľa zákona o odmeňovaní pri prácach vo verejnom záujme,
 • možnosť odborného vzdelávania a účasti na odborných konferenciách, seminároch, workshopov a pod,
 • príjemné a motivujúce pracovné prostredie

 Kontakt: ukfphil.uniba.sk ú tel: +421 2 9013 2111

Otváracie hodiny

  od 19. 4. 2021 -
Pondelok 09:00 - 14:00
Utorok 09:00 - 14:00
Streda 09:00 - 14:00
Štvrtok 09:00 - 14:00
Piatok 09:00 - 14:00

INFORMÁCIE K SLUŽBÁM KNIŽNICE

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK bude od 19. 4. 2021 otvorená denne od 9.00–14.00 hod.

Otvorená bude:

 • požičovňa, 3. poschodie, č. d. 301; 
 • študovňa, 2. poschodie, č. d. 221

Katedrové knižnice zostávajú zatvorené. Dokumenty z katedrových knižníc budú vydávané cez centrálnu požičovňu (objednané cez žiadanky na domov, aj tie na štúdium v priestoroch knižnice).

Žiadanky si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu, najneskôr do druhého pracovného dňa bude literatúra pripravená (notifikácia o príprave dokumentov už nie je mailom zasielaná). 

Podmienky vstupu do priestorov: 

 • negatívny výsledok PCR alebo antigénového testovania (certifikovaným na území Európskej únie na ochorenie COVID-19) nie starším ako 7 dní.

Pri návšteve knižnice dodržujte tieto hygienické nariadenia:

 • vstup a pobyt v knižnici je možný len s respirátom min. FFP2 alebo iným obdobným prostriedkom (bez výdychového ventilu), bez ochranného prekrytia tváre nebude vstup umožnený,
 • do budovy a priestorov knižnice vstupujete samostatne,
 • dezinfekcia rúk je k dispozícii pri vstupe do knižnice,
 • zachovávajte odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • počet používateľov v knižnici v jednom okamihu nesmie prekročiť 6, ak je tento počet dosiahnutý – počkajte vonku, kým nebudete vyzvaný na vstup,
 • pokiaľ je to možné, prosíme o využívanie vlastných ochranných rukavíc a vlastného pera.

V prípade otázok, príp. špecifických požiadaviek na výpožičky dokumentov  apod. píšte na ukfphil.uniba.sk.

DOSTUPNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE NA PODPORU SAMOŠTÚDIA

S ohľadom na nemožnosť poskytovať informačné zabezpečenie používateľov Ústrednej knižnice FiF dávame do pozornosti dostupné prístupy k digitálnemu obsahu:

Návrh na kúpu knihy

Nenašli ste potrebnú knihu, alebo je dlhodobo rezervovaná, či máte iniciatívny návrh na kúpu odbornej literatúry? Využite návrh na kúpu knihy.