Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústredná knižnica

O pracovisku

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (viac o poslaní, funkciách knižnice - pozri Štatút a organizačný poriadok).

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK [bibliografia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017] a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK.

[English version]

Kde nás nájdete

Múzejná ulica (prístavba rektorátu UK)
   požičovňa, čitáreň - 3. poschodie, č. d. 301; študovňa - 2. poschodie, č. d. 221

Tel: +421-2-901 31 571 (požičovňa), e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Otváracie hodiny

  13.05.2020-14.08.2020 17.08.2020-21.09.2020
Pondelok 10.00 - 14.00 10.00 - 15.00
Utorok 10.00 - 14.00 10.00 - 15.00
Streda 10.00 - 14.00 10.00 - 15.00
Štvrtok 10.00 - 14.00 10.00 - 15.00
Piatok 10.00 - 13.00 10.00 - 14.00

Ústredná knižnica FiF UK od 1. 7. 2020 funguje v štandardnom letnom režime.

Požičovňa /čitáreň (Múzejná ulica – prístavba rektorátu UK, 3. poschodie, č. d. 301)  a katedrové knižnice  budú otvorené vo vyššie uvedených otváracích hodinách. 

Z dôvodu čerpania dovoleniek Vás však prosíme, aby ste si všímali dočasnú nedostupnosť a zatvorenie katedrovej knižnice v záložke „Katedrové knižnice – termíny nedostupnosti“.

Požičovňa / čitáreň bude otvorená počas celej letnej prevádzky.

Žiadanky si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu. Platnosť podaných žiadaniek je 5 kalendárnych dní, inú lehotu k prevzatiu dokumentov je potrebné si vopred dohodnúť s ÚK FiF (ukfphil.uniba.sk). Výpožičná lehota je 30 dní (pre zamestnancov UK – 180 dní). Výpožičnú lehotu si predlžuje používateľ sám prostredníctvom svojho konta.

V prípade špecifických požiadaviek píšte na ukfphil.uniba.sk (napr. výpožičky periodík, výpožička dokumentov zo študovne a pod.), takéto požiadavky bude knižnica riešiť individuálne.

Knihy môžete vrátiť:

·         v požičovni (Múzejná ulica)

·         cez blibliobox v átriu fakulty na Gondovej ulici,

·         v ktorejkoľvek katedrovej knižnici

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na ukfphil.uniba.sk.       

Vstup do knižnice bude povolený iba po dezinfekcii rúk a s ochranným rúškom na tvári (či iným prekrytím nosa a úst).

KATEDROVÉ KNIŽNICE - TERMÍNY NEDOSTUPNOSTI

Knižnica Katedry muzikológie:                         08. 07. – 15. 07. 2020

Knižnica Katedry pedagogiky a andragogiky:   06. 07. – 31. 07. 2020

Knižnica Katedry anglistiky a amerikanistiky:   13. 07. – 17. 07. 2020

Knižnica Katedry romanistiky:                         16. 07. – 17. 07. 2020

23. 07. – 24. 07. 2020

30. 07. – 31. 07. 2020

03. 08. – 14. 8. 2020

Po dobu trvania stavebných prác budú dočasne ZATVORENÉ Knižnica Slovanského seminára a Knižnice katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistikyPodané žiadanky na dokumenty z týchto knižníc budú vybavované v požičovni / čitárni na Múzejnej ulici. 

INFORMÁCIA PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV – VYSPORIADANIE ZÁVÄZKOV VOČI KNIŽNICI

Žiadame končiacich študentov, aby do 17. 7. 2020 vrátili všetky požičané knihy, a to:

 

  • osobne v centrálnej požičovni (Múzejná ulica, 3. poschodie, č. d. 301),
  • cez bibliobox v átriu Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici č. 2 (počas otváracích hodín fakulty),
  • v katedrovej knižnici,
  • kuriérom alebo poštou na adresu:

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1

Knižnica je otvorená od Po-Št od 10. 00 hod  - 14.00 hod., v piatok do 13. 00 hod. 

Po 17. 7. 2020 knižnica začne s vymáhaním dokumentov v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK v Bratislave a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Sankčné poplatky za neskoré predĺženie vypožičaného dokumentu a neskoré vrátenie vypožičaného dokumentu je 1 deň /1 dokument = 0,10 EUR, riaditeľská upomienka 10,00 EUR a Pokus o zmier 15,00 EUR.

Po bezvýslednom upomínaní začne knižnica vymáhať vypožičaný dokument súdnou cestou a o tejto skutočnosti bude informovať študijné oddelenie.

Návrh na kúpu knihy

Nenašli ste potrebnú knihu, alebo je dlhodobo rezervovaná, či máte iniciatívny návrh na kúpu odbornej literatúry? Využite návrh na kúpu knihy.