Ústredná knižnica

O pracovisku

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (viac o poslaní, funkciách knižnice - pozri Štatút a organizačný poriadok).

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK.

[English version]

Kde nás nájdete

Pracoviská Ústrednej knižnice FiF UK:
- ústredná požičovňa a čitáreň - Múzejná ul., 3. poschodie, č. d. M 301;
- Kórejský kútik, Taiwanské informačné centrum pre čínske štúdia - Múzejná ul.; 3.  poschodie, č. d. M 301,
- študovňa - Múzejná ulica, 2. poschodie, č. d. M 221;
- Historický seminár - Šafárikovo nám., 4 poschodie, č. d. S 425;
- Slovanský seminár - Gondova ul., 2 poschodie, č. d. G 237 a G 238;
- Filologický seminár (Knižnica Katedry anglistiky a amerikanistiky) - Gondova ul., 1 poschodie, č. d.  G 100.

Tel: +421-2-901 31 571 (požičovňa), e-mail: ukfphil.uniba.sk

Zasielanie podkladov k EPČ: fif.epcuniba.sk
Úradné hodiny (EPČ): Po-Pi 9:00-12:00 alebo mailom, telefonicky, MS Teams podľa dohody
Požiadavky na vyhotovenie výstupov z EPČfif.epcuniba.sk alebo monika.lopusanovauniba.sk 

Ponuka konzultácií k citovaniu- NEW

Ústredná knižnica FiF UK a Katedra knižničnej a informačnej vedy Vám dáva do pozornosti možnosť konzultácie k citovaniu:

Ponúkame možnosť obrátiť sa na nás aj v prípade problémov/otázok k citovaniu podľa normy ISO 690, a to cez formulár https://forms.office.com/e/PHPaqwjUnV

Upozorňujeme, že konzultácia nie je určená na vytváranie a korektúru kompletných zoznamov bibliografických odkazov.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať  na fif.skolenie.kniznicauniba.sk 

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK
Katedra knižničnej a informačnej vedy

Otváracie hodiny – požičovňa, študovňa (skúškové obdobie, semester)

  15. 01. - 16.02. 2024 19. 02 - 17. 05. 2024 20. 05. - 28. 06. 2024
Pondelok 10:00 - 16:00 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 16:00 09:00 - 18:00 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00 09:00 - 18:00 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 16:00 09:00 - 18:00 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00

Otváracie hodiny - Filologický seminár (knižnica katedry anglistiky a amerikanistiky) - semester, skúškové obdobie

  15. 01. - 28. 06. 2024
Pondelok 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00

Otváracie hodiny - Slovanský seminár (skúškové obdobie, semester)

  15. 01. - 28. 06. 2024
Pondelok 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00

Otváracie hodiny - Historický seminár (skúškové obdobie, semester)

  15. 01. - 16. 02. 2024 19. 02. - 17. 05. 2024 20. 05 - 28. 06. 2024
Pondelok 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 16:00 09:00 - 17:00 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00

Objednaj si knihovníka

Ak máte záujem o individuálne poradenstvo ku knižnično-informačným službám, k vyhľadávaniu informačného zdroja, k overeniu publikačného zdroja a pod. vyplňte tento formulár alebo napíšte na ukfphil.uniba.sk aj s uvedením okruhu konzultácie a návrhu termínu. Radi Vám všetko vysvetlíme, 

Ak máte záujem o online konzultácie cez MS Teams, vyplňte tento formulár alebo napíšte na ukfphil.uniba.sk.

FAQ k službám knižnice

FAQ nájdete TU - link 

Návrh na kúpu knihy

Nenašli ste potrebnú knihu, alebo je dlhodobo rezervovaná, či máte iniciatívny návrh na kúpu odbornej literatúry? Využite návrh na kúpu knihy.

Dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia

S ohľadom na nemožnosť poskytovať informačné zabezpečenie používateľov Ústrednej knižnice FiF dávame do pozornosti dostupné prístupy k digitálnemu obsahu: