Ústredná knižnica

O pracovisku

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (viac o poslaní, funkciách knižnice - pozri Štatút a organizačný poriadok).

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK [bibliografia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016] a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK, cenník.

[English version]

Kde nás nájdete

Múzejná ulica (prístavba rektorátu UK)
   požičovňa, čitáreň - 3. poschodie, č. d. 301; študovňa - 2. poschodie, č. d. 221

Tel: +421-2-592 44 571 (požičovňa), e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Otváracie hodiny

  19.02.2018-25.05.2018 28.05.2018-06.07.2018 09.07.2018-17.08.2018 20.08.2018-14.09.2018
Pondelok 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00 10.00 - 14.00 09.00 - 15.00
Utorok 09.00 - 18.00 09.00 - 16.00 10.00 - 14.00 09.00 - 15.00
Streda 09.00 - 18.00 09.00 - 16.00 10.00 - 14.00 09.00 - 15.00
Štvrtok 09.00 - 18.00 09.00 - 16.00 10.00 - 14.00 09.00 - 15.00
Piatok 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00 10.00 - 14.00 09.00 - 14.00