Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústredná knižnica

O pracovisku

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (viac o poslaní, funkciách knižnice - pozri Štatút a organizačný poriadok).

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK [bibliografia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017] a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK.

[English version]

Kde nás nájdete

Múzejná ulica (prístavba rektorátu UK):

  • požičovňa, čitáreň - 3. poschodie, č. d. 301;
  • študovňa - 2. poschodie, č. d. 221 

Tel: +421-2-901 31 571 (požičovňa), e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Žiadanky si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu. Platnosť podaných žiadaniek je 5 kalendárnych dní, inú lehotu k prevzatiu dokumentov je potrebné si vopred dohodnúť s ÚK FiF (ukfphil.uniba.sk). Výpožičná lehota je 30 dní (pre zamestnancov UK – 180 dní). Výpožičnú lehotu si predlžuje používateľ sám prostredníctvom svojho konta.

VSTUP DO KNIŽNICE JE POVOLENÝ IBA PO DEZINFEKCII RÚK A S OCHRANNÝM RÚŠKOM NA TVÁRI (ČI INÝM PREKRYTÍM NOSA A ÚST).

Otváracie hodiny

  21.09.2020–18.12.2020 21.12.2020 – 22.12.2020 04.01.2021 – 12.02.2021
Pondelok 10:00 - 18:00 10.00 - 14.00 10.00 - 16.00
Utorok 09:00 - 18:00 10.00 - 14.00 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 18:00 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 18:00 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00

PREDSTAVENIE SLUŽIEB KNIŽNICE

Ústredná knižnica FiF UK ponúka všetkým záujemcom v termíne od 25. 9. – 16. 10. 2020 každý pondelok a piatok  od 10. 00 cca do 11. 00 hod možnosť zoznámiť sa so službami knižnice (práca so súborným online katalógom, výpožičný proces – absenčný prezenčný; služby požičovne a študovne a pod.).

Stačí prísť v uvedených termínoch do požičovne /čitárne (Múzejná ulica – prístavba rektorátu UK, 3. poschodie, č. d. 301), kde Vám radi všetko vysvetlíme.    

KATEDROVÉ KNIŽNICE - TERMÍNY NEDOSTUPNOSTI

Knižnica katedry pedagogiky a andragogiky bude v pondelok a v stredu v termíne  od 21. 9. – 7. 10. 2020 otvorená od 10.30 - 16. 00 hod. V ostatné dni je otvorená v štandardných otváracích hodinách. 

Knižnica katedry muzikológie: 30. 9. – 2. 10. 2020 

V prípade špecifických požiadaviek nás kontaktujte na: ukfphil.uniba.sk.

INFORMÁCIA PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV – VYSPORIADANIE ZÁVÄZKOV VOČI KNIŽNICI

Žiadame končiacich študentov, aby nám obratom vrátili všetky požičané knihy, a to:

  • osobne v centrálnej požičovni (Múzejná ulica, 3. poschodie, č. d. 301),
  • cez bibliobox v átriu Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici č. 2 (počas otváracích hodín fakulty),
  • v katedrovej knižnici,
  • kuriérom alebo poštou na adresu:

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1

Po uplynutí výpožičnej lehoty knižnica začne s vymáhaním dokumentov v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK v Bratislave a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Sankčné poplatky za neskoré predĺženie vypožičaného dokumentu a neskoré vrátenie vypožičaného dokumentu je 1 deň /1 dokument = 0,10 EUR, riaditeľská upomienka 10,00 EUR a Pokus o zmier 15,00 EUR.

Po bezvýslednom upomínaní začne knižnica vymáhať vypožičaný dokument súdnou cestou a o tejto skutočnosti bude informovať študijné oddelenie.

Návrh na kúpu knihy

Nenašli ste potrebnú knihu, alebo je dlhodobo rezervovaná, či máte iniciatívny návrh na kúpu odbornej literatúry? Využite návrh na kúpu knihy.