Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít

 

 

Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít (ďalej  len STVA) zabezpečuje rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
     Ako celoškolské pracovisko zabezpečujúce a rozvíjajúce vyššie uvedený  program organizuje a realizuje tréningový pravidelný režim v športoch, športových hrách, pohybových aktivitách, ako aj vo viacdenných outdoorových aktivtách v turistike, vysokohorskej turistike, vodnej turistike, v zjazdovom  v bežeckom lyžovaní a v horolezectve.
Má ambíciu venovať sa tiež výskumnej, evidenčnej a publikačnej činnosti súvisiacej s rozvojom všetkých foriem pohybových aktivít študentov a zamestnancov fakulty.
     Spolupracuje s katedrami fakúlt Univerzity Komenského, s univerzitami v SR a ďalšími pracoviskami zaoberajúcimi sa uvedenou činnosťou.

Stredisko sa skladá z vedúceho strediska a pracovníkov –trénerov a učiteľov špecialistov v jednotlivých  športových a pohybových disciplínach.

 

Pozor! Prihlasovanie na predmety momentálne nefunguje.

Prihlasujte sa zaslaním mailu na adresu marko.mizicko@uniba.sk. do predmetu uveďte aktivitu, ktorú ste si vybrali.