Katedra knižničnej a informačnej vedy

O nás

Knihoveda, knihovníctvo, vedecké informácie... Je len veľmi málo sfér ľudskej činnosti, ktoré v posledných desaťročiach prešli takým búrlivým rozvojom ako oblasť spracovania informácií. Kým sa ľudstvo dostalo od papyrusu k tlačenej knihe uplynuli tisícročia, kým sa však posunulo od kilobajtov po terabajty prešli len dve či tri desaťročia. A vývoj k yottabajtom bude ešte rýchlejší. Je vzrušujúce byť pri tom.

Na katedre pripravujeme budúce generácie informačných špecialistov pre manažovanie komunikačných tokov, podporu znalostnej ekonomiky a zvládnutie informačnej explózie. Vzdelávame expertov na ochranu kultúrneho dedičstva uloženého v historických knižničných fondoch, rukopisoch a starých tlačiach. Vychovávame kvalifikovaných sprostredkovateľov pre procesy v literárnej komunikácii, ako aj v elektronickej sieti. Od rukopisov po trendy v informačnej architektúre, od informačnej ekológie po výskum čitateľských záujmov. Analyzujeme minulosť a predvídame budúcnosť.

Sme najstaršie a najprestížnejšie univerzitné pracovisko v rámci odboru na Slovensku, ako jediní  ponúkame štúdium na všetkých troch vysokoškolských stupňoch  – od bakalárskeho cez magisterský po doktorandský.

Katedra ponúka v súlade s požiadavkami bolonského procesu a nového vysokoškolského zákona (131/2002) bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá.

V súčasnosti sú akreditované

 

1 bakalársky program

1 magisterský program:

1 doktorandský program: