Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Aktuálne:

V súčasnosti sú akreditované 3 študijné programy:

1 bakalársky program:

1 magisterský program:

1 doktorandský program:

Doktorandský program sa realizuje v dennej i externej forme.

Harmonogram akademického roka 2022/2023.

Študjiný poriadok - vnútorný predpis (vo formáte .pdf).

 

Poskytujeme aj výučbu v anglickom jazyku pre zahraničných študentov:

Library and Information Studies - Syllabus for Erasmus Students [.doc format]

Courses:

  • Human and Media Communication (Pavol Rankov)
  • Theory of Information Science (Jela Steinerova)
  • Information Systems (Jaroslav Susol)
  • Intellectual Property (Jaroslav Susol)
  • AI in Information Search (Miroslava Pastierova)
  • New Media (Milan Regec)