Štúdium

Aktuálne:

V súčasnosti sú akreditované 3 študijné programy:

1 bakalársky program:

1 magisterský program:

1 doktorandský program:

Doktorandský program sa realizuje v dennej i externej forme.

Harmonogram aktuálneho akademického roka.

Študjiný poriadok - vnútorný predpis (vo formáte .pdf).

 

Poskytujeme aj výučbu v anglickom jazyku pre zahraničných študentov:

Library and Information Studies

Courses:

  • Social Communication and New Media (Pavol Rankov, Milan Regec)
  • Theory of Information Science (Jela Steinerova)
  • Information Systems (Jaroslav Susol)
  • Intellectual Property (Jaroslav Susol)