Zahraniční lektori

 • Doc. Richard Papík, Karlova Univerzita v Prahe
 • Dr. Akadiusz Pulikowski, Sliezka univerzita v Katowiciach
 • Dr. Jolanta Laskowska, Univerzita Gdansk
 • Dr. Agnieszka Luszpak, Wroclawská univerzita
 • Dr. Aneta Firlej-Buzon, Wroclawská univerzita
 • Dr. Anna Seweryn, Sliezka univerzita v Katowiciach
 • Mgr. Michal Lorenc, PhD., Masarykova univerzita v Brne
 • PhDr. Beáta Sedláčková, PhD., Slezská univerzita v Opave
 • Mgr. Anna Janíková, Slezská univerzita v Opave 
 • Luis Mario Segura Hechavarria
 • Profesor Horatiu Dragomirescu

 

 

Luis Mario Segura Hechavarria sa dlhodobo zaoberá výskumom digitálnej inklúzie v rôznych krajinách sveta. V súčasnosti ukončuje na túto tému doktorát na  Universidad de Zaragoza v Španielsku. Počas študijného pobytu na našej katedre viedol prednášky a semináre predmetu Sociálna inklúzia v digitálnom prostredí (1. ročník magisterského štúdia) v akademickom roku 2014/15.

Profesor Horatiu Dragomirescu z Academia de Studii Economice v Bukurešti je popredný východoeurópsky odborník na problematiku informačnej ekonomiky a informačného priemyslu. Okrem svojho materského pracoviska dlhodobo pôsobil aj na Graduate Business School, University of Haifa v Israeli, Faculty of Engineering, University of Minho v Portugalsku. Na našej katedre viedol prednášky a semináre predmetu Informačná spoločnosť (3. ročník bakalárskeho štúdia) v akademickom roku 2015/16.