Doplňujúce pedagogické štúdium

Katedra knižničnej a informačnej vedy poskytovala a poskytuje svojim poslucháčom a absolventom odboru možnosť získať (ak majú záujem) pedagogickú spôsobilosť formou doplňujúceho pedagogického štúdia v dennej forme magisterského štúdia a absolventom odboru formou externého štúdia (pokiaľ ho FiFUK v príslušnom školskom roku otvára).  

Všetky aktuálne informácie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu nájdete na stránke Filozofickej fakulty UK - v sekcii Katedry pedagogiky Doplňujúce pedagogické štúdium.