Záverečné práce

Záverečné práce

 

Prehľad tém bakalárskych záverečných prác: 

Prehľad tém magisterských záverečných prác: 

 

Postup prihlasovania na záverečné práce:

S termínmi prihlasovania na záverečné práce budú študenti vopred oboznámení v sekcii Aktuality a na Facebooku katedry. 

  1. Študent sa najskôr dohodne so školiteľom na vybranej téme podľa nástenky (počas lockdownu len tu na webe KKIV) (popr. si dohodne vlastnú tému).
  2. Až po dohode so školiteľom nahlási záväzne svoje meno na sekretariáte katedry (milota.pulcova@uniba.sk).
  3. Témy aj s menami študentov budú následne zverejnené na webovej stránke katedry.