Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátne skúšky

Štátne skúšky

Bakalárska štátna skúška pozostáva z:

  • obhajoby bakalárskej práce (12 kreditov).

 

Magisterská štátna skúška pozostáva z: