Štátne skúšky

Štátne skúšky

Termín štátnych skúšok - LS 2022/23

Rámcový termín štátnych skúšok pre 1. aj 2. stupeň štúdia je stanovený na 5.-9. júna 2023. Detailný harmonogram bude spracovaný a zverejnený v druhej polovici mája, po tom, ako budú skompletizované prihlášky.

 


Bakalárska štátna skúška pozostáva z:

  • obhajoby bakalárskej práce (12 kreditov).

  

Magisterská štátna skúška pozostáva z:

  • obhajoby diplomovej práce (15 kreditov),
  • predmetu Organizácia poznania a bibliometria (6 kreditov),
  • predmetu Teória informačnej vedy (6 kreditov).

Tematické okruhy k štátnicovým predmetom magisterského štúdia sú dostupné na informačných listoch týchto predmetov.