Štátne skúšky

Štátne skúšky

Bakalárska štátna skúška pozostáva z:

  • obhajoby bakalárskej práce (12 kreditov).

 

ŽIVÉ PRENOSY Z ONLINE ŠTÁTNYCH SKÚŠOK

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

Link na pripojenie cez MS Teams na online bakalárske štátne záverečné skúšky - august 2021.

 

Magisterská štátna skúška pozostáva z: