Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pre uchádzačov o Informačné štúdiá

 

„Informácie hýbu svetom, my hýbeme informáciami“

 

 

BAKALÁR

V akademickom roku 2019/2020 otvárame tieto bakalárske študijné programy:

 

Chcete sa v rámci informačných štúdií ako bakalári naučiť:

  • ako vyhľadať, analyzovať, organizovať a hodnotiť informácie z databáz aj hlbokého webu?
  • ako dizajnovať a testovať webové stránky a aplikácie?
  • ako skúmať, ako ľudia čítajú napríklad aj metódou sledovania pohľadu (eyetracking)?
  • ako získať mnohé ďalšie zručnosti v odbore so 67 ročnou tradíciou?

 

Bakalárske štúdium na KKIV: základné informácie o prijímacom konaní (Slideshare ppt)

Pravidlá prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2019/2020

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2019/2020

Informácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie skúšky na FiF UK na akademický rok 2019/2020

Elektronická prihláška na UK, akademický rok 2019/2020

 

Po absolvovaní ktoréhokoľvek vyššie uvedeného bakalárskeho programu  je možné pokračovať ďalej v štúdiu v magisterskom programe Informačné štúdiá.

 

MAGISTER

V akademickom roku 2019/2020 otvárame tento magisterský študijný program:

 

Chcete sa v rámci informačných štúdií ako magistri naučiť:

  • ako sa správajú používatelia pri práci s informáciami?
  • ako navrhnúť používateľsky prívetivé a vyhľadávačmi nájditeľné weby a aplikácie?
  • ako fungujú informačné systémy a znalostná spoločnosť?
  • ako manažovať informačné inštitúcie?

 

A popritom navštívite zahraničné knižnice a vyskúšate si všetko v praxi.

O magisterský program Informačné štúdiá sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho štúdia rôznych príbuzných odborov ako sú napríklad informačné štúdiá, mediamatika, mediálne štúdiá, aplikovaná informatika, informačné systémy, žurnalistika, marketingová komunikácia, muzeológia, archívnictvo, andragogika a pod.