Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pre uchádzačov o Informačné štúdiá

 

„Informácie hýbu svetom, my hýbeme informáciami“

 

 

Chcete ako bakalári vedieť:

  • vyhľadať, analyzovať, organizovať a hodnotiť informácie z databáz aj hlbokého webu?
  • dizajnovať a testovať webové stránky a aplikácie?
  • skúmať, ako ľudia čítajú napríklad aj metódou sledovania pohľadu (eyetracking)?
  • získať mnohé ďalšie zručnosti v odbore so 67 ročnou tradíciou?

Na magisterskom štúdiu ďalej zistíte:

  • ako sa správajú používatelia pri práci s informáciami
  • ako navrhnúť používateľsky prívetivé a vyhľadávačmi nájditeľné weby a aplikácie
  • ako fungujú informačné systémy a znalostná spoločnosť
  • ako manažovať informačné inštitúcie

A popri tom navštívite zahraničné knižnice a vyskúšate si všetko v praxi.


Uplatnenie odboru Informačné štúdiá je bohaté, naši absolventi pracujú napríklad ako UX alebo SEO špecialisti, digitálni kurátori, znalostní manažéri, analytici sociálnych médií, či systémoví knihovníci.

O magisterský program Informačné štúdiá sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho štúdia rôznych príbuzných odborov ako sú napríklad informačné štúdiá, mediamatika, mediálne štúdiá, aplikovaná informatika, informačné systémy, žurnalistika, marketingová komunikácia, muzeológia, archívnictvo, andragogika a pod.

V roku 2018 navyšujeme počet miest pre prijatých študentov. Pri vysokom počte prihlásených sa pre prijatie zohľadňuje vážený študijný priemer z prvých piatich semestrov bakalárskeho štúdia.