Mobility

Katedra má uzavreté Erasmus+ zmluvy s nasledujúcimi spolupracujúcimi univerzitami v zahraničí:

  • Karlova univerzita Praha
  • Slezská univerzita Opava
  • Univerzita Katowice
  • Univerzita Ljubljana
  • Univerzita Vilnius
  • Univerzita Pécs
  • Technologický inštitút Atény