Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

prof. PhDr. Jela Steinerová PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2079

Mgr. Katarína Buzová PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2075

PhDr. Ľudmila Hrdináková PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9013 2083

Zuzana Kisová

Katedra knižničnej a inf. vedy,
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9013 2082

doc. Mgr. Lucia Lichnerová PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2076

Ing. Miriam Ondrišová PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2084

doc. PhDr. Pavel Rankov PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2080

prof. PhDr. Jaroslav Šušol PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2081