Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Mgr. Katarína Buzová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Hrčková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 198
Miestnosť
M405
Publikačná činnosť

Zuzana Kisová

Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
referent v administratíve, i. n.

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 554
Miestnosť
M407
Publikačná činnosť

Ing. Miriam Ondrišová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 552
Miestnosť
M419
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 563
Miestnosť
M411
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 562
Miestnosť
M410
Publikačná činnosť

Mgr. Marta Špániová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 561
Miestnosť
M409
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť