Členovia katedry

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2081

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9013 2083

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2076

Ing. Miriam Ondrišová, PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2084

doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2080

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2079

Mgr. Marta Špániová, PhD.

Katedra knižničnej a inf. vedy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2078
+421 2 9013 2078
M409