Staff

Staff

Head of department:

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. - email: jaroslav.susoluniba.sk


Department office:  Milota Pulcová - email: milota.pulcovauniba.sk

 

Professors:

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. - email: jela.steinerovauniba.sk

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. - email: jaroslav.susoluniba.sk


Docent (associate professor)

Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD. - email: pavel.rankovuniba.sk

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. - email: lucia.lichnerovauniba.sk


Lecturers/researchers:

Mgr. Katarína Buzová, PhD. - email: katarina.buzovauniba.sk

Ing. Miriam Ondrišová, PhD. - email: miriam.ondrisovauniba.sk

Mgr. Miroslava Pastierová, PhD. - email: miroslava.pastierovauniba.sk 

Mgr. Marta Špániová, PhD. - email: marta.spaniovauniba.sk

PhDr. Ľudmila Hrdináková - email: ludmila.hrdinakovauniba.sk


Internal PhD students:

Mgr. Annamária Brijaková

Mgr. Jakub Zábojník

Mgr. Tomáš Mirga


External PhD. students:

Mgr. Kristýna Kalmárová

Mgr. Jana Abrahám