Staff

Staff

Head of department:

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. - email: jela.steinerovauniba.sk


Sekretariát:  Zuzana Kisová - email: zuzana.kisovauniba.sk

 

Professors:

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. - email: jela.steinerovauniba.sk

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. - email: jaroslav.susoluniba.sk


Docent (associate professor)

Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD. - email: pavel.rankovuniba.sk


Lecturers/researchers:

Mgr. Katarína Buzová, PhD. - email: katarina.buzovauniba.sk

Mgr. Andrea Hrčková, PhD. - email: andrea.hrckovauniba.sk

Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. - email: lucia.lichnerovauniba.sk

Ing. Miriam Ondrišová, PhD. - email: miriam.ondrisovauniba.sk

Mgr. Marta Špániová, PhD. - email: marta.spaniovauniba.sk

PhDr. Ľudmila Hrdináková - email: ludmila.hrdinakovauniba.sk


Internal PhD students:

Mgr. Jana Boriková - email: jana.borikovauniba.sk

Mgr. Lenka Duchoňová - email: lenka.duchonovauniba.sk

Mgr. Katarína Haluzová - email: katarina.haluzovauniba.sk

Mgr. Františka Tomoriová - email: frantiska.tomoriovauniba.sk

Mgr. Jakub Fázik - email: jakub.fazik@uniba.sk

Mgr. Michaela Kmeťová - email: michaelak6@gmail.com 


External PhD. students:

Mgr. Alexandra Kováčová

Mgr. Milan Regec

Mgr. Jana Šubová

Mgr. Marta Dušková

Mgr. Lívia Kurucová 

Mgr. Patrícia Stanová

Mgr. Renáta Havlíková

Mgr. Henrieta Gábrišová