Academic Senate

The Academic Senate is the supreme self-governing academic body of the Faculty of Arts. Members of the Academic Senate are elected by staff members and students of the faculty. The Academic Senate consists of two chambers: staff members’ chamber and students’ chamber.

The Academic Senate provides a forum for collegial discussion and decisions in relation to academic programs and policies.

[Translate to English:] Zoznam členov študentskej časti

Filip Bajtoš3bxFISO
Martin Bednárik2bpANNE
Bc. Vanesa Bohunská2moRE
Bc. Katarína Csikosová2moRE
Bc. Ivan Dominik Greguš2moHI, 1.podpredseda ŠČ AS FiF UK
Mgr. Barbora Hurtuková4dSJ
Miroslav Malinovský3boPO
Magdaléna Martišková3bxETMU, 2.podpredsedníčka ŠČ AS FiF UK
Bc. Andrej Ondrejka2moHI
Damián Samuel Ovečka

3buPESL, predseda ŠČ AS FiF UK

Zástupca fakulty v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ)", "Volebné obdobie: 2021-2024", "Miroslav Malinovský"