Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Kde a kedy nás nájdete

 Mgr. Katarína Buzová, PhD.

 

Mgr. Andrea Hrčková, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 408, kl. 564
 • tel.: +421-2-59244564
 • konzultačné hodiny: pondelok 14:00 – 15:00
 • e-mail: andrea.hrckova(at)uniba.sk  alebo hrckova.andrea(at)gmail.com

 

PhDr. Ľudmila Hrdináková

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 413, kl. 198
 • tel.: +421-2-59244198
 • konzultačné hodiny: utorok 15:00 - 17:00
 • e-mail: ludmila.hrdinakova(at)uniba.sk

 

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 407  kl. 554
 • tel.: +421-2-59244554
 • konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 14:30
 • e-mail: lucia.lichnerova(at)uniba.sk

 

Ing. Miriam Ondrišová, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 419, kl. 552
 • tel.: +421-2-59244552
 • konzultačné hodiny: utorok 11:00 - 12:00
 • e-mail: miriam.ondrisova(at)uniba.sk

 

Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N411, kl. 563
 • tel.: +421-2-59244563
 • konzultačné hodiny:  utorok 09:30 - 10:50
 • e-mail: pavel.rankov(at)uniba.sk

 

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 410, kl. 562
 • tel.: +421-2-59244562
 • konzultačné hodiny:  streda 14:00 – 15:30
 • e-mail: jela.steinerova(at)uniba.sk

 

Mgr. Marta Špániová, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č. dv. 409, kl. 554
 • tel.: +421-2-59244554
 • konzultačné hodiny: materská dovolenka
 • email: marta.spaniova(at)uniba.sk

 

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 409, kl. 554
 • tel.: +421-2-59244554
 • konzultačné hodiny: streda 14:30-16:00
 • e-mail: jaroslav.susol(at)uniba.sk

  


Interní doktorandi

 

Mgr. Annamária Brijaková

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 411, kl. 563
 • tel.: +421-2-59244563
 • konzultačné hodiny:  pondelok 13:15 – 14:15
 • e-mail: annamaria.brijakova(at)uniba.sk

 

Mgr. Jakub Fázik

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 410, kl. 198
 • tel.: +421-2-59244198
 • konzultačné hodiny: streda 10:00 - 11:00
 • email: jakub.fazik(at)uniba.sk

 

Mgr. Michaela Melicherová (Kmeťová)

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č. 6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 419, kl. 552
 • tel.: +421-2-59244552
 • konzultačné hodiny:  utorok 09:30 - 10:30
 • e-mail: kmetova51(at)uniba.sk

 

Mgr. Milan Regec

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 408, kl. 564
 • tel.: +421-2-59244564
 • konzultačné hodiny: štvrtok 09:00 - 10:30 (dňa 21.2. sa nekonajú z dôvodu odcestovania) alebo dohodou e-mailom
 • email: milan.regec(at)uniba.sk

 

Mgr. Zuzana Struháriková

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 411, kl. 563
 • tel.: +421-2-59244563
 • konzultačné hodiny:  utorok 13:00 – 14:00
 • e-mail: zuzana.struharikova(at)uniba.sk