Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Kde a kedy nás nájdete

 Mgr. Katarína Buzová, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N407
 • tel.: +421 2 9013 2075
 • konzultačné hodiny: štvrtok 9:00 – 10:00
 • e-mail: katarina.buzova(at)uniba.sk

 

PhDr. Ľudmila Hrdináková

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N413
 • tel.: +421 2 9013 2083
 • konzultačné hodiny: utorok 15:00 - 17:00
 • e-mail: ludmila.hrdinakova(at)uniba.sk

 

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N407
 • tel.: +421 2 9013 2076
 • konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 14:30
 • e-mail: lucia.lichnerova(at)uniba.sk

 

Ing. Miriam Ondrišová, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N419
 • tel.: +421 2 9013 2084
 • konzultačné hodiny: utorok 11:00 - 12:00
 • e-mail: miriam.ondrisova(at)uniba.sk

 

Mgr. Miroslava Pastierová, PhD.

 

Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N411
 • tel.: +421 2 9013 2080
 • konzultačné hodiny:  utorok 09:30 - 10:50
 • e-mail: pavel.rankov(at)uniba.sk

 

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N410
 • tel.: +421 2 9013 2079
 • konzultačné hodiny:  streda 14:00 – 15:30
 • e-mail: jela.steinerova(at)uniba.sk

 

Mgr. Marta Špániová, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č. dv. N409
 • tel.: ---
 • konzultačné hodiny: materská dovolenka
 • email: marta.spaniova(at)uniba.sk

 

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N409
 • tel.: +421 2 9013 2081
 • konzultačné hodiny: streda 14:30-16:00
 • e-mail: jaroslav.susol(at)uniba.sk

  


Interní doktorandi

 

Mgr. Annamária Brijaková

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N411
 • tel.: +421 2 9013 2080
 • konzultačné hodiny:  pondelok 13:15 – 14:15
 • e-mail: annamaria.brijakova(at)uniba.sk

 

Mgr. Michaela Melicherová (Kmeťová)

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č. 6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N419
 • tel.: +421 2 9013 2084
 • konzultačné hodiny:  utorok 09:30 - 10:30
 • e-mail: michaela.melicherova(at)uniba.sk

 

Mgr. Zuzana Struháriková

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N411
 • tel.: +421 2 9013 2080
 • konzultačné hodiny:  utorok 13:00 – 14:00
 • e-mail: zuzana.struharikova(at)uniba.sk

 


Externí odborní asistenti:

 

Mgr. Milan Regec, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N408
 • tel.: ---
 • konzultačné hodiny: --- alebo dohodou e-mailom
 • email: milan.regec(at)gmail.com

 

Mgr. Jakub Fázik, PhD.

 • pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N411
 • tel.: ---
 • konzultačné hodiny: ---
 • email: jakub.fazik(at)gmail.com