60. výročie KKIV

 

 

Katedra knižničnej a informačnej vedy si v roku 2020 pripomína 60. výročie svojho založenia. Aj keď sa knihovníctvo na fakulte začalo vyučovať v rôznych formách dvojročných programov už od roku 1951, samostatná katedra bola založená v roku 1960.

Uplynulých 60 rokov vývoja katedry znamenalo pre knihovníctvo, bibliografiu, ale aj knižničnú a informačnú vedu výrazný prínos. Sprofesionalizoval sa prístup k rozvoju knižníc a informačných inštitúcií, rozvíjal sa systém knižníc, podporovala sa implementácia automatizácie a digitalizácie v kontexte kultúrneho dedičstva Slovenska, moderných informačných služieb a rozvoja teórie a metodológie odboru.

Za celé predchádzajúce obdobie svojho pôsobenia katedra pripravila cca 1700 absolventov, z ktorých viacerí významne zasiahli do rozvoja teórie i praxe informačnej činnosti na Slovensku - ako odborní pracovníci, manažéri, výskumníci a tvoriví pracovníci v rôznych knižničných a informačných inštitúciách.

V ostatných rokoch boli vo vedecko-výskumnej i vzdelávacej činnosti katedry dominantné také témy ako digitálne informačné zdroje, elektronická komunikácia, informačné správanie, informačná ekológia, mediálny multitasking, digitálna veda a kooperácia, mediálne a informačné kompetencie, alebo čitateľská gramotnosť.

Detailnejšie informácie o vývoji katedry si môžete prečítať v týchto článkoch:

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. - Výročie samostatnej Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v kontexte rozvoja informačnej vedy na Slovensku

doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. - Dynamika šesťdesiatich rokov Katedry knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte UK

Obrazový materiál k tematike dejín katedry si možno pozrieť v podobe vybraných fotografií z Kroniky KKIV na našom Facebooku a stručnú časovú os na našom Instagrame.