Užitočné odkazy

Slovenské a české zdroje

Slovenské a české časopisy, portály a iné informačné zdroje z oblasti KIV voľne dostupné na Internete

Elektronické časopisy

Najznámejšie a najviac využívané časopisy

 • Knižnica - Základný slovenský knihovnícky časopis so všeobecným zameraním. Vydáva SNK v Martine.
 • ITLib - Elektronický časopis CVTI SR zameraný na využívanie informačných technológií v knižniciach.
 • InfoLib - Všestranný slovenský knihovnícky portál.
 • Ikaros - Český internetový časopis zameraný na informačnú vedu.
 • Knihovna plus - Odborný český knihovnícky časopis.
 • Knižnice a informácie - Archív časopisu z rokov 1997 - 2000 (neobsahuje kompletne plné texty článkov).

Zahraničné zdroje

Organizácie

 • IFLANET - Portál IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions).
 • ALA - Portál ALA (American Library Association).
 • ARL - Portál ARL (Association of Research Libraries).
 • ISO - Portál ISO (International Organization for Standardization). 

Predmetové adresáre

 • Librarian's Internet Index - Zoznamy kvalitných a spoľahlivých webových stránok zostavované a triedené tímom skúsených knihovníkov. Akutalizované každý týždeň.
 • Internet Library for Librarians - Portál sústreďujúci internetové zdroje užitočné pre knihovníkov, populárny informačný zdroj knihovníkov už od r. 1994.

Elektronické časopisy

 • D-Lib Magazine — Elektronický časopis zameraný na výskum a vývoj digitálnych knižníc.
 • Information Research: An International Electronic Journal - Kvalitný zdroj pre oblasť informačného manažmentu, informačnej vedy a informačných systémov.
 • Ariadne - Časopis určený pre informačných profesionálov - aspekty digitálnych knižníc, technológií a informačnej spoločnosti.

Knižnice na internete

Záložky/Blogy/Ostatné odkazy

 • Vyhľadávanie v internete - prehľad odporúčaných vyhľadávacích nástrojov.
 • ISI Web of Knowledge - multidisciplinárny informačný (abstraktový, citačný, scientometrický) zdroj obsahujúci databázy Web of Science, Current Contents Connect, Journal Citation Reports a Essential Science Indicators.