Absolventi a ponuky práce

jún 2020 - ŽSR (Železnice Slovenskej republiky) dávajú do pozornosti absolventský program a ponuku práce pre absolventov KKIV.

 

Ďalšie aktuálne ponuky práce zverejňujeme na našom Facebooku.

 

Kde sa uplatnili naši absolventi

Povedali o sebe:

Mgr. Andrea Fojtu, PhD.

Knižničnú a informačnú vedu som absolvovala v roku 2005. Vôľa pracovať v obore ma zaviedla až do Prahy, kde od roku 2006 pracujem na Ústave výpočtovej techniky na Univerzite Karlovej v Prahe. Som vedúcou Oddelenia knižničných aplikácií, kde spolu s kolegami zodpovedáme za systémovú správu, podporu a samotnú prevádzku centrálneho elektronického katalógu, digitálnej knižnice, portálu elektronických zdrojov, metavyhľadávača a ďalších knižničných nástrojov. Mojou špecializáciou sú digitálne knižnice/repozitáre (na technickej i konceptuálnej úrovni), dlhodobá ochrana digitálnych dokumentov, prístupnosť a použiteľnosť webu a informačná architektúra. Moja práca ma veľmi baví a napĺňa, keďže mi umožňuje sa venovať ako technickej práci, tak i výskumnej činnosti, vystupovať na medzinárodných konferencií a zdieľať poznatky s ľuďmi z celého sveta.

 

Andrej Chudý (Analytik sociálnych médií , WML London)

Ako "full service" agentúra robíme rôzne veci. Od budovania komplexných webov, ktoré musia zvládať desiatky miliónov návštev mesačne (Premier League), cez e-commerce weby až po e-mailové kampane (Xbox). Som súčasťou oddelenia "stratégia" a mám dve hlavné role: Prvá je analytická - pre klientov vytváram reporty ohľadom toho, ako sa darí ich digitálnym nehnuteľnostiam. Pracujem s Google Analytics (pre web) a s rôznymi nástrojmi na sledovanie kanálov na sociálnych médiách (Facebook Insights, Twitter Analytics, Sprout Social,...), aby som dal dokopy prehľad toho, čo sa tam deje. Druhá rola je výskumná - pre nových klientov robím výskum a navrhujem stratégiu, akým spôsobom pristúpiť k digitálnemu prostrediu. A čo využívam zo štúdia na KKIV? Najviac sa mi pri práci zišli predmety z oblasti vyhľadávania a spracovania informácií a vytvárania informačných produktov.

 

Branislav Blesák (Internetový marketing, analýza webu, ELET)

"Programu Informačné štúdiá v prvom rade vďačím za osvojenie si kritického prístupu vo vyhľadávaní a spracovaní informačných zdrojov. Je málo povolaní, kde by táto zručnosť nebola užitočná.

V mojom terajšom zamestnaní mi štúdium umožnilo zamerať sa na neraz prehliadané používateľské hľadisko návrhu web stránok - od objasnenia správania používateľa po tvorbu prehľadnej informačnej architektúry. Nadobudnuté vedomosti môžu byť dobrým základom aj pre ďalšiu špecializáciu v oblasti návrhu pozitívneho používateľského zážitku - user experience design." 

 

Júlia Špačková (Informačný špecialista, SWISS RE) 

"Ako absolventka katedry Knižničnej a informačnej vedy som sa zamestnala v švajčiarskej zaisťovacej spoločnosti. V súčasnosti pracujem na pozícii informačného špecialistu na oddelení Knowledge and Records Management. 

Mojou náplňou práce je sprostredkovať interným klientom potrebné informácie z oblasti poisťoníctva (o ekonomike, jednotlivých priemyselných odvetviach, externých klientoch, konkurencii, krajinách, potenciálnych rizikách podnikania a iné). Pri tejto práci je dôležité nielen vyhľadanie publikovaných informácií, ale aj ich kritické hodnotenie a analytické spracovanie, čo mi štúdium na katedre dalo. Popri zamestnaní naďalej študujem. Som externou doktorandkou KKIV. " 

 

Ján Trangel (Redaktor internetového portálu, AZET, Zive.sk, Mobilmania.sk)

"V súčasnosti pôsobím ako vedúci redaktor na internetových portáloch
Živé, MobilMania a AutoMoto. Okrem denného chodu redakcie - písania článkov, odborného vedenia redaktorov - sa starám aj o rozvoj portálov v podobe špeciálnych projektov.

Katedra mi pomohla predovšetkým v získaní základných informácií o fungovaní internetu a jeho zákulisia v podobe informačnej architektúry, SEO a internetového marketingu, ale aj sociálnych sietí, analytických nástrojov a metód výskumu informačného správania.

Síce by som to počas štúdia nikdy nepriznal, ale svoje opodstatnenie mala aj drezúra v podobe neustáleho písania prác so zameraním na formálnu úpravu a cvičenia v prezentovaní. V súčasnosti tieto skúsenosti využívam prakticky dennodenne pri príprave nových projektov." 

 

Marta Dušková (Špecialista na sivú literatúru, Centrum vedecko-technických informácií SR)

"V súčasnosti pracujem v CVTI SR na oddelení pre hodnotenie publikačnej činnosti. Dostala som príležitosť zapojiť sa do práce na národných projektoch, ako aj prezentovať výsledky našej práce na domácich a zahraničných podujatiach, či pracovať ako členka pracovných skupín doma i v zahraničí.

Svoje rozhodnutie vyštudovať odbor knižnično-informačných štúdií v žiadnom prípade neľutujem.  Štúdium na katedre mi okrem teoretických znalostí prinieslo i tímového ducha, zručnosti práce s IKT, ako aj prezentačné zručnosti. Dá sa povedať, že približne polovicu v škole naučenej teórie stále používam."


Naši absolventi vo všeobecnosti nemajú problém s uplatnením v praxi. Často s však stretávajú s otázkou typu "čo môžeš po vyštudovaní tejto katedry robiť?" Aby to mali s vysvetľovaním jednoduchšie, prinášame niekoľko príkladov našich bývalých študentov:

 

Mgr. Ladislav Svršek

Manažér predaja a podpory v súkromnej spoločnosti Albertina Icome Bratislava, ktorá je jedným z najväčších producentov databáz v Čechách a na Slovensku. Spoločnosť AiB sa zameriava na dovoz a distribúciu elektronických informačných zdrojov zo zahraničia od renomovaných zahraničných partnerov. Jej hlavným krédom je „poskytovať profesionálne informácie, pre profesionálnych používateľov, v elektronickej podobe“.

Mgr. Pavol Špáni

Senior konzultant knižnično-informačného systému DaWinci v súkromnej spoločnosti SVOP, ktorá je producentom a dodávateľom najúspešnejšieho knižničného systému vyprodukovaného na Slovensku a tiež producentom antiplagiátorského softvéru, ktorý sa používa na vysokých školách v SR. Venuje sa vývoju a podpore softvéru a tiež webdizajnu.

Mgr. Helena Mlejová

Systémový knihovník zodpovedajúci za automatizáciu Mestskej knižnice v Bratislave – najväčšej verejnej knižnice na Slovensku. Okrem technologickej náplne práce organizuje rôzne odborné aktivity pre knižnice Bratislavského kraja.

 

Mnohí ďalší ešte pribudnú. Pracujeme na textoch :)