Absolventi a ponuky práce

Aktuálne ponuky práce

 • JÚL 2017

Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave hľadá vhodného kandidáta/kandidátku na pozíciu systémový knihovník/knihovníčka

Pracovná náplň:

 • správa a administrácia knižnično-informačného systému DaWinci,
 • komunikácia s dodávateľskými firmami , s pracovníkmi knižnice, IT oddelením a pod.,
 • špecifikácia požiadaviek na úpravy KIS, kontrola a preberanie vykonaných prác,
 • operatívne riešenie problémov, návrhy a realizácia zmien,
 • metodické vedenie vybraných pracovných postupov pri automatizovanom spracovávaní knižničného fondu,
 • vypracovanie odborných alebo štatistických  podkladov,
 • vypracovanie odborných článkov, príspevkov a prezentácií,
 • odborná  práca na  projektoch, ktoré realizuje CVTI SR,
 • podiel na správe a administrácii iných IS, ktoré prevádzkuje CVTI SR (repozitáre, vyhľadávače, Integrovaný systém služieb a pod.).

Požadujeme:

 • VŠ knihovnícke  resp. informatické vzdelanie,
 • znalosť práce s niektorým knižničným systémom včítane súčasných metód spracovávania  dokumentov a používaných formátov,
 • pokročilú znalosť práce s informačnými technológiami (skúsenosť s prácou v databázovom prostredí, MS Word, MS Excel, Internet, ...),
 • komunikáciu v anglickom jazyku minimálne na úrovni B2,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť,
 • spoľahlivosť, komunikatívnosť,
 • ochotu naučiť sa nové veci.

Ponúkame:

 • zaujímavú a pestrú pracovnú náplň,
 • pracovnú zmluvu na plný pracovný úväzok na dobu určitú zatiaľ do  r. 2023, s 3 mesačnou skúšobnou lehotou,
 • platové zaradenie podľa tabuliek platných pre rezort MŠ VVaŠ SR, s možnosťou participácie na EÚ projektoch,
 • možnosť pružnej pracovnej doby,
 • zamestnanecké benefity (o týždeň viac  dovolenky, skrátená pracovná doba o p1/2 hodiny, stravné lístky),
 • možnosť ďalšieho odborného vzdelávania, účasť na školeniach, seminároch a konferenciách,
 • možnosť publikovania v odborných časopisoch a  prednáškovej činnosti,
 • dlhodobú perspektívu zamestnania,
 • prácu v príjemnom prostredí modernej vedeckej knižnice.

Nástup možný ihneď alebo podľa dohody.Prax s prácou systémového knihovníka je výhodou.Od záujemcov požadujeme zaslanie pracovného životopisu (CV) a motivačný list do 31.8. 2017 na e-mailovú adresu juraj.noge@cvtisr.skVybraných kandidátov pozveme na osobný pohovor.


Kontakt:
Mgr. Juraj Noge
vedúci odboru rozvoja informačných systémov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
81104 Bratislava
tel.: 02/69253106
mob.: 0918976303
e-mail: juraj.noge@cvtisr.sk

 • JÚN 2016:  Pracovná pozícia pre absolventa odboru informačné štúdiá: Metodik elektronickej komunikácie, Národná banka Slovenska. Viac info v inzeráte
 • MAR 2016:
  Spoločnosť zaoberajúca sa content marketingom hľadá študentov (príp. iných brigádnikov) na písanie internetových reklamných textov pre rôznych klientoch (energetika, technológie, automobilizmus, life style, varenie, zdravie). Keď študent (brigádnik) bude samostatne písať texty, vkladať ich na web, robiť ich SEO a pod., odmena za 1 krátky článok je cca 15-20 €. Nástup: koncom marca, začiatkom apríla. Kontakt (a odporúčanie) cez P. Rankova - ozvite sa na: pavel.rankovuniba.sk
 • FEB 2016: Knižnica Slovenskej národnej galérie v Bratislave prijme študenta na dohodu o brigádnickej práci (max. 40 hodín týždenne) za 4-5 eur na hodinu s možným nástupom od 1. marca 2016. Náplňou práce bude rekatalogizácia knižničného fondu.
  V prípade záujmu kontaktujte Mgr. Janu Šuchovú, PhD.: jana.suchova@sng.sk
 • FEB 2016: Spoločnosť Swiss Re hľadá nášho absolventa s praxou 3 a viac rokov na pracovnú pozíciu s názvom Records Management Specialist. Neváhajte sa prihlásiť.
 • DEC 2015: SNK hľadá vedúceho vydania. Prečítajte si popis funkcie a určite si pošlite životopis.

Kde sa uplatnili naši absolventi

Povedali o sebe:

Mgr. Andrea Fojtu, PhD.

Knižničnú a informačnú vedu som absolvovala v roku 2005. Vôľa pracovať v obore ma zaviedla až do Prahy, kde od roku 2006 pracujem na Ústave výpočtovej techniky na Univerzite Karlovej v Prahe. Som vedúcou Oddelenia knižničných aplikácií, kde spolu s kolegami zodpovedáme za systémovú správu, podporu a samotnú prevádzku centrálneho elektronického katalógu, digitálnej knižnice, portálu elektronických zdrojov, metavyhľadávača a ďalších knižničných nástrojov. Mojou špecializáciou sú digitálne knižnice/repozitáre (na technickej i konceptuálnej úrovni), dlhodobá ochrana digitálnych dokumentov, prístupnosť a použiteľnosť webu a informačná architektúra. Moja práca ma veľmi baví a napĺňa, keďže mi umožňuje sa venovať ako technickej práci, tak i výskumnej činnosti, vystupovať na medzinárodných konferencií a zdieľať poznatky s ľuďmi z celého sveta.

 

Andrej Chudý (Analytik sociálnych médií , WML London)

Ako "full service" agentúra robíme rôzne veci. Od budovania komplexných webov, ktoré musia zvládať desiatky miliónov návštev mesačne (Premier League), cez e-commerce weby až po e-mailové kampane (Xbox). Som súčasťou oddelenia "stratégia" a mám dve hlavné role: Prvá je analytická - pre klientov vytváram reporty ohľadom toho, ako sa darí ich digitálnym nehnuteľnostiam. Pracujem s Google Analytics (pre web) a s rôznymi nástrojmi na sledovanie kanálov na sociálnych médiách (Facebook Insights, Twitter Analytics, Sprout Social,...), aby som dal dokopy prehľad toho, čo sa tam deje. Druhá rola je výskumná - pre nových klientov robím výskum a navrhujem stratégiu, akým spôsobom pristúpiť k digitálnemu prostrediu. A čo využívam zo štúdia na KKIV? Najviac sa mi pri práci zišli predmety z oblasti vyhľadávania a spracovania informácií a vytvárania informačných produktov.

 

Branislav Blesák (Internetový marketing, analýza webu, ELET)

"Programu Informačné štúdiá v prvom rade vďačím za osvojenie si kritického prístupu vo vyhľadávaní a spracovaní informačných zdrojov. Je málo povolaní, kde by táto zručnosť nebola užitočná.

V mojom terajšom zamestnaní mi štúdium umožnilo zamerať sa na neraz prehliadané používateľské hľadisko návrhu web stránok - od objasnenia správania používateľa po tvorbu prehľadnej informačnej architektúry. Nadobudnuté vedomosti môžu byť dobrým základom aj pre ďalšiu špecializáciu v oblasti návrhu pozitívneho používateľského zážitku - user experience design." 

 

Júlia Špačková (Informačný špecialista, SWISS RE) 

"Ako absolventka katedry Knižničnej a informačnej vedy som sa zamestnala v švajčiarskej zaisťovacej spoločnosti. V súčasnosti pracujem na pozícii informačného špecialistu na oddelení Knowledge and Records Management. 

Mojou náplňou práce je sprostredkovať interným klientom potrebné informácie z oblasti poisťoníctva (o ekonomike, jednotlivých priemyselných odvetviach, externých klientoch, konkurencii, krajinách, potenciálnych rizikách podnikania a iné). Pri tejto práci je dôležité nielen vyhľadanie publikovaných informácií, ale aj ich kritické hodnotenie a analytické spracovanie, čo mi štúdium na katedre dalo. Popri zamestnaní naďalej študujem. Som externou doktorandkou KKIV. " 

 

Ján Trangel (Redaktor internetového portálu, AZET, Zive.sk, Mobilmania.sk)

"V súčasnosti pôsobím ako vedúci redaktor na internetových portáloch
Živé, MobilMania a AutoMoto. Okrem denného chodu redakcie - písania článkov, odborného vedenia redaktorov - sa starám aj o rozvoj portálov v podobe špeciálnych projektov.

Katedra mi pomohla predovšetkým v získaní základných informácií o fungovaní internetu a jeho zákulisia v podobe informačnej architektúry, SEO a internetového marketingu, ale aj sociálnych sietí, analytických nástrojov a metód výskumu informačného správania.

Síce by som to počas štúdia nikdy nepriznal, ale svoje opodstatnenie mala aj drezúra v podobe neustáleho písania prác so zameraním na formálnu úpravu a cvičenia v prezentovaní. V súčasnosti tieto skúsenosti využívam prakticky dennodenne pri príprave nových projektov." 

 

Marta Dušková (Špecialista na sivú literatúru, Centrum vedecko-technických informácií SR)

"V súčasnosti pracujem v CVTI SR na oddelení pre hodnotenie publikačnej činnosti. Dostala som príležitosť zapojiť sa do práce na národných projektoch, ako aj prezentovať výsledky našej práce na domácich a zahraničných podujatiach, či pracovať ako členka pracovných skupín doma i v zahraničí.

Svoje rozhodnutie vyštudovať odbor knižnično-informačných štúdií v žiadnom prípade neľutujem.  Štúdium na katedre mi okrem teoretických znalostí prinieslo i tímového ducha, zručnosti práce s IKT, ako aj prezentačné zručnosti. Dá sa povedať, že približne polovicu v škole naučenej teórie stále používam."


Naši absolventi vo všeobecnosti nemajú problém s uplatnením v praxi. Často s však stretávajú s otázkou typu "čo môžeš po vyštudovaní tejto katedry robiť?" Aby to mali s vysvetľovaním jednoduchšie, prinášame niekoľko príkladov našich bývalých študentov:

 

Doc. Ivona Kollárová, PhD.

Vedúca pracovníčka Lyceálnej knižnice ÚK SAV v Bratislave – najvýznamnejšej historickej knižnice na Slovensku. Taktiež autorka niekoľkých monografií a súdna znalkyňa v odbore starožitnosti/historické dokumenty.

Mgr. Ladislav Svršek

Manažér predaja a podpory v súkromnej spoločnosti Albertina Icome Bratislava, ktorá je jedným z najväčších producentov databáz v Čechách a na Slovensku. Spoločnosť AiB sa zameriava na dovoz a distribúciu elektronických informačných zdrojov zo zahraničia od renomovaných zahraničných partnerov. Jej hlavným krédom je „poskytovať profesionálne informácie, pre profesionálnych používateľov, v elektronickej podobe“.

Mgr. Jana Šubová, PhD.

Konzultantka knižnično-informačného systému ARL: Advanced Rapid Library v spoločnosti Cosmotron, ktorá patrí medzi najväčších dodávateľov produktov pre knižnice v ČR a SR.. Venuje sa výskumom technológií na prezentáciu kultúrneho dedičstva na i-nete. Je  členkou tímu riešiteľov národného projektu ČR na sprístupnenie kultúrneho dedičstva na i-nete INTERPI.

Mgr. Pavol Špáni

Senior konzultant knižnično-informačného systému DaWinci v súkromnej spoločnosti SVOP, ktorá je producentom a dodávateľom najúspešnejšieho knižničného systému vyprodukovaného na Slovensku a tiež producentom antiplagiátorského softvéru, ktorý sa používa na vysokých školách v SR. Venuje sa vývoju a podpore softvéru a tiež webdizajnu.

Mgr. Helena Mlejová

Systémový knihovník zodpovedajúci za automatizáciu Mestskej knižnice v Bratislave – najväčšej verejnej knižnice na Slovensku. Okrem technologickej náplne práce organizuje rôzne odborné aktivity pre knižnice Bratislavského kraja.

 

Mnohí ďalší ešte pribudnú. Pracujeme na textoch :)