Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Absolventi doktorandského štúdia

Kde sa uplatnili naši vybraní absolventi doktorandského štúdia

  • RNDr. Eva Capková, PhD. – odborná asistentka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
  • Mgr. Denisa Illíková, PhD. – externá vyučujúca, Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
  • PhDr. Marcela Katuščáková, PhD. – odborná asistentka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
  • Mgr. Jan Matula, PhD. – odborný asistent, Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
  • PhDr. Jiří Stodola, PhD. – vyučujúci, Ústav české literatury a knihovnictví (Kabinet informačních studií a knihovnictví), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  • PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá PhD. – odborná asistentka, Ústav české literatury a knihovnictví (Kabinet informačních studií a knihovnictví), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  • Doc. Ivona Kollárová, PhD. - Vedúca pracovníčka Lyceálnej knižnice ÚK SAV v Bratislave – najvýznamnejšej historickej knižnice na Slovensku. Taktiež autorka niekoľkých monografií a súdna znalkyňa v odbore starožitnosti/historické dokumenty.
  • Mgr. Jana Šubová, PhD. - Konzultantka knižnično-informačného systému ARL: Advanced Rapid Library v spoločnosti Cosmotron, ktorá patrí medzi najväčších dodávateľov produktov pre knižnice v ČR a SR.. Venuje sa výskumom technológií na prezentáciu kultúrneho dedičstva na i-nete. Je  členkou tímu riešiteľov národného projektu ČR na sprístupnenie kultúrneho dedičstva na i-nete INTERPI.