Pre doktorandov a pedagógov

Mobility pre doktorandov a zamestnancov katedry

 

Učiteľská mobilita cez program Erasmus+ (Staff Mobility for Teaching)

Uzavierka prihlasovania je v stredu 31.03.2019.
 
Prihlasovanie prebieha tak, ako naposledy t.j. cez online aplikáciu Mobility Online.


Pri prihlasovaní si nezabudnite skontrolovať, či je s danou univerzitou, kam by ste cestovali, zmluva uzatvorená aj pre mobility učiteľov. Ak by ste si ohľadne tejto informácie neboli istí, kedykoľvek sa ozvite pani Mgr. Márii Gajarskej (e-mail: rzsfphil.uniba.sk , tel.: + 421 2 59339331)

Plagát [vo formáte .pdf] 

 

Akcia Rakúsko-Slovensko - otvorenie novej výzvy

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov, Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov a Štipendiá Akcie pre diplomantov.

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2015
  • Výber štipendistov: koniec novembra/december

O štipendium sa môžu uchádzať študenti 2. stupňa VŠ, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko je možné žiadať aj o projektovú podporu.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 4 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).


Hosťovanie v Innsbrucku

Na základe bilaterálnej univerzitnej zmluvy o spolupráci medzi UK a Univerzitou Innsbruck OMV RUK vyhlasuje výzvu na podanie žiadosti na post hosťujúceho profesora na Univerzite v Innsbrucku pre akademický rok 2016/2017. Aktuálne sa výzva týka prednostne tých profesorov, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck a majú záujem vycestovať na 2 mesiace a v období 1.10. 2016 – 30.6.2017 do Innsbrucku.

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 30.10.2015.

Záujemcovia musia vyplniť prihlášku [vo formáte doc], ktorú musia záujemcovia a zaslať na OMV RUK na meno Mgr. Ivana Krajčovičová (t.č. 592 44 234; ivana.krajcovicovarec.uniba.sk )