Harmonogram akademického roka

 

Harmonogram akademického roka 2020/2021

Výučba v zimnom semestri sa začína 21. 9. 2020, podľa rozvrhu hodinou začínajúcou o 12:35.


Výučba DPŠ začína v októbri, presný termín bude zverejnený na webstránke k DPŠ.

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

2. – 4., 10. 9. 2020

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

8. – 9. 9. 2020

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

7. a 11. 9. 2020

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *11. a 14. 9. 2020
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *16. – 17. 9. 2020

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021

ZRUŠENÉ 

Výučba v ZS

21. 9. – 18. 12. 2020

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

14. 12. – 18. 12. 2020

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

21. 9. – 23. 10. 2020

Skúškové obdobie ZS

4. 1. – 12. 2. 2021

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

15. 2. – 14. 5. 2021

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. – apr. 2021
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. – apr. 2021

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

10. 5. – 14. 5. 2021

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

12. 4. – 16. 4. 2021

Skúškové obdobie LS

17. 5. – 30. 6. 2021

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2021

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2020

17. 8. – 31. 8. 2020

   Termín odovzdania záverečnej práce

26. 6. 2020

Zimný termín 2021

11. 1. – 29. 1. 2021

   Termín odovzdania záverečnej práce

4. 12. 2020 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

7. 12. – 11. 12. 2020

Letný termín 2021

31. 5. – 25. 6. 2021

   Termín odovzdania záverečnej práce

7. 5. 2021 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

3. 5. – 7. 5. 2021

Jesenný termín 2021

16. 8. – 31. 8. 2021

   Termín odovzdania záverečnej práce

25. 6. 2021 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

28. 6. – 2. 7. 2021

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2020

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2020
Júl 2021
Október 2021
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2020

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2020/2021)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2020

 

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2021/2022                        do 14. 5. 2021

(V prípade štvorročných bakalárskych programov si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)