Harmonogram akademického roka

 

Harmonogram akademického roka 2020/2021

Výučba v zimnom semestri sa začína 21. 9. 2020, podľa rozvrhu hodinou začínajúcou o 12:35.


Výučba DPŠ začína v októbri, presný termín bude zverejnený na webstránke k DPŠ.

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

2. – 4., 10. 9. 2020

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

8. – 9. 9. 2020

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

7. a 11. 9. 2020

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *11. a 14. 9. 2020
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *16. – 17. 9. 2020

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021

ZRUŠENÉ 

Výučba v ZS

21. 9. – 18. 12. 2020

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

14. 12. – 18. 12. 2020

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

21. 9. – 23. 10. 2020

Skúškové obdobie ZS

4. 1. – 12. 2. 2021

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

15. 2. – 14. 5. 2021

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. – apr. 2021
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. – apr. 2021

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

10. 5. – 14. 5. 2021

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

12. 4. – 16. 4. 2021

Skúškové obdobie LS

17. 5. – 30. 6. 2021

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2021

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2020

17. 8. – 31. 8. 2020

   Termín odovzdania záverečnej práce

26. 6. 2020

Zimný termín 2021

11. 1. – 29. 1. 2021

   Termín odovzdania záverečnej práce

4. 12. 2020 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

7. 12. – 11. 12. 2020

Letný termín 2021

31. 5. – 25. 6. 2021

   Termín odovzdania záverečnej práce

7. 5. 2021 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

3. 5. – 7. 5. 2021

Jesenný termín 2021

16. 8. – 31. 8. 2021

   Termín odovzdania záverečnej práce

25. 6. 2021 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

28. 6. – 2. 7. 2021

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2020

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2020
Júl 2021
Október 2021
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2020

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2020/2021)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2020

 

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2021/2022                        do 14. 5. 2021

(V prípade štvorročných bakalárskych programov si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)

 

Harmonogram akademického roka 2021/2022

Výučba v zimnom semestri sa začína 20. 9. 2021, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35.

 Výučba DPŠ začína v októbri, presný termín bude zverejnený na webstránke k DPŠ.

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

2. – 6., 9. 9. 2021

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

8. – 9. 9. 2021

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

7. a 10. 9. 2021

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *10. – 13. 9. 2021
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *14. – 16. 9. 2021

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022

20. 9. 2021 o 11:00, Aula UK

Výučba v ZS

20. 9. – 17. 12. 2021

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

13. 12. – 17. 12. 2021

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

20. 9. – 22. 10. 2021

Skúškové obdobie ZS

3. 1. – 11. 2. 2022

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

14. 2. – 13. 5. 2022

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. – apr. 2022
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. – apr. 2022

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

9. 5. – 13. 5. 2022

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

11. 4. – 22. 4. 2022

Skúškové obdobie LS

16. 5. – 30. 6. 2022

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2022

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2021

16. 8. – 31. 8. 2021

   Termín odovzdania záverečnej práce

25. 6. 2021 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e28. 6. – 2. 7. 2021

Zimný termín 2022

10. 1. – 28. 1. 2022

   Termín odovzdania záverečnej práce

3. 12. 2021 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e6. 12. – 10. 12. 2021

Letný termín 2022

23. 5. – 17. 6. 2022

   Termín odovzdania záverečnej práce

29. 4. 2022 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e2. 5. – 6. 5. 2022

Jesenný termín 2022

15. 8. – 31. 8. 2022

   Termín odovzdania záverečnej práce

1. 7. 2022 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e4. 7. – 8. 7. 2022

 

* Na základe smernice Vnútorný predpis FiF UK č. 3/2019 Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia sú termíny štátnej skúšky a odovzdania záverečnej práce platné aj pre DPŠ (doplňujúce pedagogické štúdium).

Termín odovzdania dizertačnej práce

31. marec 2022

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2021

Harmonogram slávnostných imatrikulácií.

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2021
Júl 2022
Október 2022
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2021

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2021/2022)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2021

 

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2022/2023                        do 15. 5. 2022

(V prípade štvorročných bakalárskych programov si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)