Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

 

Rusisti proti vojenskej agresii Ruskej federácie

Stanovisko katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií

 

 

Pred niekoľkými dňami sme sa ocitli v situácii, ktorej možný príchod si nikto z nás nechcel pripustiť. Na príkaz moci, ktorá sa nedokáže zmieriť s faktom, že už neovláda taký priestor ako kedysi, armáda jedného slovanského národa napadla druhý slovanský národ a rozpútala vojnu.

Poznáme dejiny a kultúru národov, ktoré žijú za našou východnou hranicou, sú súčasťou toho, čo sa usilujeme odovzdať ďalším generáciám. Robíme tak preto, lebo veríme, že práve poznanie iných národov cez to, čo prežili a vytvorili, umožňuje vnímať, vážiť si a chrániť akýkoľvek ľudský život.

My, rusisti, v mene hodnôt humanizmu, z ktorých vyrástlo to najlepšie, čo ruská literatúra a kultúra dala svetu, odmietame vojenskú agresiu Ruskej federácie, prejavy šovinizmu a barbarského násilia spojené s popieraním existencie ukrajinského národa a jazyka.

V týchto hrozných chvíľach patrí všetkým občanom Ukrajiny naša podpora a solidarita. Svoj rešpekt vyjadrujeme tiež všetkým občanom Ruska a Bieloruska, ktorí sa postavili proti vojne a neľudskosti. Vyjadrujeme svoju solidaritu všetkým ľuďom, ktorí pre agresiu súčasného politického režimu Ruskej federácie trpia, strácajú svoje domovy a zomierajú. Za svoje poslanie považujeme sprostredkovávať hodnoty slobody, demokracie a humanizmu, šíriť princípy kritického myslenia, a tak bojovať proti klamstvám propagandy Putinovho režimu ako aj proti nenávisti, ktorú podnecuje. 

 

O katedre

Katedra sa venuje jazykovedným, literárnovedým a prekladateľským disciplínam rusistiky, ako aj širšiemu okruhu kultúrnych, historických, politických a sociálnych otázok dotýkajúcich sa Ruska a východnej Európy. V rámci tohto profilu ponúka v bakalárskom a magisterskom stupni prekladateľsko-tlmočnícke štúdium v špecializácii Ruský jazyk a kultúra a areálovo zameraný študijný program Ruské a východoeurópske štúdiá.


Poslucháči katedry pravidelne absolvujú niekoľkomesačné jazykové stáže v rámci štipendijného programu SAIA v Rusku. V rámci európskych výmenných programov ERASMUS+ má katedra zmluvy s podobnými pracoviskami na univerzitách vo Fínsku, Poľsku a Taliansku, na ktorých  majú študenti možnosť absolvovať semester štúdia v rámci bolonského systému.

Študenti katedry sa od akademického roku 2015/ 2016 združujú v klube Rusalka, v ktorom sa venujú amatérskemu divadlu a organizovaniu literárnych i prekladových besied s odborníkmi z praxe. V období online výučby založili projekt SAMYZDAT, v rámci ktorého publikujú v online priestore svoje preklady súčasných ruských autorov a autoriek.


Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií na Facebooku.

Aktivity študentov môžete sledovať na Facebooku aj Instagrame.