Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

O katedre

Katedra sa venuje jazykovedným, literárnovedým a prekladateľským disciplínam rusistiky, ako aj širšiemu okruhu kultúrnych, historických, politických a sociálnych otázok dotýkajúcich sa Ruska a východnej Európy. V rámci tohto profilu ponúka v bakalárskom a magisterskom stupni prekladateľsko-tlmočnícke štúdium v špecializácii Ruský jazyk a kultúra a areálovo zameraný študijný program Ruské a východoeurópske štúdiá. 

Poslucháči katedry pravidelne absolvujú niekoľkomesačné jazykové stáže v rámci štipendijného programu SAIA v Rusku. V rámci európskych výmenných programov ERASMUS+ má katedra zmluvy s podobnými pracoviskami na univerzitách vo Fínsku, Poľsku a Taliansku, na ktorých  majú študenti možnosť absolvovať semester štúdia v rámci bolonského systému. Na katedre prednášajú každoročne hosťujúci pedagógovia a predstavitelia diplomatických misií krajín východnej Európy. 

Od roku 2014 sa na katedre realizoval projekt VEaPLA venovaný súčasným literatúram krajín Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) a v rámci projektu vychádza v angličtine časopis Eastern Partnership Literary Review.


Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií na Facebooku.