Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

O katedre

Katedra sa venuje jazykovedným, literárnovedým a prekladateľským disciplínam rusistiky, ako aj širšiemu okruhu kultúrnych, historických, politických a sociálnych otázok dotýkajúcich sa Ruska a východnej Európy. V rámci tohto profilu ponúka v bakalárskom a magisterskom stupni prekladateľsko-tlmočnícke štúdium v špecializácii Ruský jazyk a kultúra a areálovo zameraný študijný program Ruské a východoeurópske štúdiá.


Poslucháči katedry pravidelne absolvujú niekoľkomesačné jazykové stáže v rámci štipendijného programu SAIA v Rusku. V rámci európskych výmenných programov ERASMUS+ má katedra zmluvy s podobnými pracoviskami na univerzitách vo Fínsku, Poľsku a Taliansku, na ktorých  majú študenti možnosť absolvovať semester štúdia v rámci bolonského systému.

Študenti katedry sa od akademického roku 2015/ 2016 združujú v klube Rusalka, v ktorom sa venujú amatérskemu divadlu a organizovaniu literárnych i prekladových besied s odborníkmi z praxe. V období online výučby založili projekt SAMYZDAT, v rámci ktorého publikujú v online priestore svoje preklady súčasných ruských autorov a autoriek.Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií na Facebooku.

Aktivity študentov môžete sledovať na Facebooku aj Instagrame.