Katedra žurnalistikyPrišlo viac ako deväťdesiat záujemcov o štúdium

BRATISLAVA 27. január – Na Deň otvorených dverí na Katedre žurna-listiky Filozofickej fakulty UK zavítalo vyše deväťdesiat záujemcov o štúdium. >>>


Neveríme fake news

BRATISLAVA január – Študenti Katedry žurnali-stiky mali možnosť zúčastniť sa pilotného projektu s novinárkami Deborah Nelson a Sandrou A. Banisky, ktoré sprevádzali americkí študenti z Marylandskej univerzity. >>>


Otázky žurnalistiky oslávili šesťdesiatku

BRATISLAVA 6. december – „Aj periodiká majú svoj osud a ako sa vyjadril jeden pán, aj náš časopis Otázky žurnalistiky je pomaly už v dôchodkovom veku,“ skonštatovala na úvod decembrovej vedeckej konferencie na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského profesorka Danuša Serafínová. Od tohto faktu sa odvíjal aj názov podujatia - 60 rokov Otázok žurnalistiky. >>>


Adam Valček: Ak je novinár len figúrka, mal by sa zaujímať, kto a kam ho posúva

BRATISLAVA 27. november – „Oligarchovia vám budú chcieť ukázať svoj pohľad na svet. Môžete ich vypočuť, no nemali by ste sa nechať presvedčiť o ich pravde,“ zdôrazňoval novinár Adam Valček na diskusii so študentami Katedry žurnalistiky FiF UK. >>>


Juraj Mravec: V prednej línii, zoči-voči Islamskému štátu

BRATISLAVA 21. november – Reportážny fotograf a dokumentarista Juraj Mravec študentom porozprával o jeho roku v prednej bojovej línii v Iraku. S paramedikmi pomáhali zraneným, ktorých ošetrovali priamo na fronte, aby prežili cestu do nemocníc, ale aj mnohým utečencom, ktorí začali utekať hlavne po tom, čo sa začala západná ofenzíva na Mosul. >>>


Dáta v televízii nestačia

BRATISLAVA 22. november – Bývalá šéfka oddelenia výskumu v RTVS Darina Kyselová na stretnutí so študentmi Katedry žurnalistiky hovorila aj o posledných piatich rokoch, keď pomáhala bývalému generálnemu riaditeľovi verejnoprávneho rozhlasu a televízie Václavovi Mikovi. Televíziu sledujú ľudia priemerne 240 minút denne. Iba desať percent Slovákov si ju nezapne vôbec. Podľa analytičky, diváka možno ľahko stratiť. Aj preto je dôležité ponúknuť pre každého niečo a vedieť, kde sú „diery“ na mediálnom trhu.  >>>


Barhum Nakhlé: „Emócie nesmú zvíťaziť nad rozumom“

BRATISLAVA 10. november – Barhum Nakhlé zavítal na Katedru žurna-listiky UK študentom priblížil svoj pohľad na zaužívané predsudky voči migrantom a ich kultúre. Občania našej krajiny si s uvedenou skupinou obyvateľstva spájajú predovšetkým slová ako terorizmus či islam. Barhum, ktorý v Sýrii, v krajine svojho otca, prežil len dva roky, však tvrdí, že stereotypy nepatria do otvorenej kultúry. >>>


Šéfredaktorka Euractivu: Bruselskí spravodajcovia sa nadrú najviac

BRATISLAVA 26. október – Šéfredaktorka portálu Euractiv.sk Zuzana Gabrižová rozprúdila na pôde Katedry žurnalistiky UK debatu o súčas-nom stave Európskej únie, ale aj o práci novinárov v Bruseli. >>>


Študenti žurnalistiky na návšteve Európskej komisie v Bruseli

BRATISLAVA/BRUSEL 18. – 20. október – Dozvedieť sa viac o fungovaní Európskej komisie priamo v jej sídle. To bol cieľ informačnej návštevy Európskej komisie v Bruseli určenej študentom vysokých škôl a doktorandom. Zúčastnili sa jej aj štyria zástupcovia Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. >>>


Pretože hovorím nie

BRATISLAVA 23. október – Filmový kritik Peter Konečný a Ľubica Rozborová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny prišli na pôdu Katedry žurnalistiky aby budúcim novinárom priblížili tému násilia a zároveň zbúrali časté predsudky, ktoré s ňou súvisia. >>>


Prezident Európskej federácie novinárov sa stretol s našimi študentmi

BRATISLAVA 19. október – Je ťažké robiť investigatívnu žurnalistiku, ak nemáte dostatok finančných prostriedkov. Hájiť svoje práva pred súdom bez právnika, či vyjednávať so zamestnancom o zvýšení miezd a nevedieť ako. Prezident Európskej federácie novinárov, Mogens Blicher Bjerregärd, vidí riešenie týchto problémov v jednom, na prvý pohľad jednoduchom, kroku. >>>


Tlačová atašé Európskeho parlamentu Soňa Mellak na Katedre žurnalistiky

BRATISLAVA 19. október – Tlačová atašé Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak prišla ozrejmiť študentom druhého ročníka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK systém inštitúcií Európskej únie. >>>


Globálna rozvojová žurnalistika si hľadá miesto na Slovensku

BRATISLAVA 4. október – Katedra žurnalistiky FiF UK v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození a denníkom Hospodárske noviny prichádzajú s voľným pokračovaním projektu Svet medzi riadkami, tentokrát s názvom Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov. >>>


Philip Jakpor: Novinári majú potenciál zmeniť svet

BRATISLAVA 25. sept. – Na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského sa spolu so vstupom do nového semestra uskutočnila aj prednáška nigérijského environmentálneho novinára Philipa Jakpora. >>>


O katedre

Katedra žurnalistiky je jednou z katedier Filozofickej fakulty, ktorá je súčasťou jednej z najprestížnejších slovenských univerzít Univerzity Komenského založenej v Bratislave v roku 1919. Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave si v roku 2017 pripomenula 65. výročie svojho vzniku. Podrobnú staršiu históriu katedry sa záujemca o štúdium, resp. o žurnalistiku vôbec, dočíta napr. v Otázkach žurnalistiky, časopise pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie, ktorý vydáva Združenie Mass Media Science pri Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave. História katedry bola uverejnená v čísle 3 – 4 v roku 2012 na stranách 95 až 110. Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave ponúka záujemcom o štúdium študijný program 3.2.1 Žurnalistika na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a doktorandský program 3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky. Študijné programy jednotlivých stupňov štúdia majú na zreteli potrebu prepojenia teórie so žurnalistickou praxou. V rámci mediálnych ateliérov pravidelne odovzdávajú poslucháčom svoje skúsenosti z praxe renomovaní odborníci, mnohí z radov bývalých absolventov Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave. Poslucháči sa na svoju budúcu profesiu pripravujú aj formou redakčnej praxe už od prvého ročníka. Nezriedka sa z praxí vykryštalizuje aj budúce pracovné miesto. Absolventi katedry nachádzajú svoje uplatnenie popri klasických a nových médiách i na pozícii hovorcov, v tlačových a PR agentúrach. Katedra spolupracuje so zahraničnými univerzitami, každoročne vysiela víťazov konkurzu na pobyt v rámci programu Erasmus. Najväčší záujem je o Českú republiku a Poľskú republiku, ale poslucháči odchádzajú aj do Španielskeho kráľovstva, Talianskej republiky či Nemeckej spolkovej republiky (viazané na znalosť jazyka). Najlepší a najnadanejší absolventi majú možnosť uchádzať sa o štúdium na treťom doktorandskom stupni a po jeho úspešnom absolvovaní pokračovať v pedagogickom, resp. vedeckom pôsobení.