Tlmočnícky ústav

Činnosť tlmočníckeho ústavu zabezpečuje PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.
resp. sekretariát Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky.

UPOZORNENIE:

Najbližší termín pre:  OSOBITNÉ VZDELÁVANIE O SPÔSOBE VÝKONU TLMOČNÍCKEJ A PREKLADATEĽSKEJ ČINNOSTI

Odborné minimum na Tlmočníckom ústave FiFUK v Bratislave sa konalo v septembri 2021.

Momentálne konanie ďalšieho kurzu OM nepripravujeme.

 

Adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Tlmočnícky ústav
Gondova 2

811 02 Bratislava 1

Telefón: +421 2 9013 2147 

Informácia k EDZ1 - 2016 

Aktuálna informácia k EDZ!