Tlmočnícky ústav

Činnosť tlmočníckeho ústavu zabezpečuje PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.
resp. sekretariát Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky.

UPOZORNENIE:

Najbližší termín pre:  OSOBITNÉ VZDELÁVANIE O SPÔSOBE VÝKONU TLMOČNÍCKEJ A PREKLADATEĽSKEJ ČINNOSTI

tzv. ODBORNÉ MINIMUM sa uskutoční v dňoch 31.8., 2.9. a 3.9.2021 (utorok, štvrtok, piatok)  POZOR: Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade nedostatočného počtu záujemcov sa kurz nebude môcť zrealizovať.

Prihlášky uzatvárame 30.7.2021!

VIAC INFORMÁCIÍ k aktuálnemu horeuvedenému termínu TU:

 

Adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Tlmočnícky ústav
Gondova 2

811 02 Bratislava 1

Telefón: +421 2 9013 2147 

Informácia k EDZ1 - 2016 

Aktuálna informácia k EDZ!