Tlmočnícky ústav

Činnosť tlmočníckeho ústavu zabezpečuje PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.
resp. sekretariát Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky.

Na Tlmočníckom ústave v Bratislave v roku 2024 nepripravujeme kurz Odborného minima pre tlmočníkov/prekladateľov. Prosím, obracajte sa na ostatné tlmočnícke ústavy (UKF Nitra, PU Prešov, UPJŠ Košice). V prípade zmeny bude konanie kurzu dostatočne včas avizované na tejto stránke.

Adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Tlmočnícky ústav
Gondova 2

811 02 Bratislava 1

Telefón: +421 2 9013 2147 

Informácia k EDZ1 - 2016 

Aktuálna informácia k EDZ!