Tlmočnícky ústav

Činnosť tlmočníckeho ústavu zabezpečuje PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.
resp. sekretariát Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky.

Najbližší termín pre:  OSOBITNÉ VZDELÁVANIE O SPÔSOBE VÝKONU TLMOČNÍCKEJ A PREKLADATEĽSKEJ ČINNOSTI:

Dovoľujeme si oznámiť záujemcom o absolvovanie odborného minima, že najbližší kurz sa koná v apríli 2023 na Tlmočníckom ústave UKF v Nitre.

Vzhľadom na túto skutočnosť sa kurz OM na TU FiFUK v Bratislave bude konať až v druhej polovici roka 2023. Termín včas spresníme.

Adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Tlmočnícky ústav
Gondova 2

811 02 Bratislava 1

Telefón: +421 2 9013 2147 

Informácia k EDZ1 - 2016 

Aktuálna informácia k EDZ!