Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tlmočnícky ústav

Činnosť tlmočníckeho ústavu zabezpečuje PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.
resp. sekretariát Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky.

AKTUALITA:

v dňoch 22.01.2020 - 24.01.2020 sa bude konať

OSOBITNÉ VZDELÁVANIE O SPÔSOBE VÝKONU TLMOČNÍCKEJ A PREKLADATEĽSKEJ ČINNOSTI

tzv. ODBORNÉ MINIMUM

uzávierka prihlášok je 03.01.2020

viac info v časti odborné minimum

Adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Tlmočnícky ústav
Gondova 2
P.O.Box 32

814 99 Bratislava

Telefón: +421 2 9013 2147 

Informácia k EDZ1 - 2016 

Aktuálna informácia k EDZ!