Tlmočnícky ústav

Odborná skúška prekladateľa / tlmočníka 2017

Tlmočnícky ústav na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR

v termíne 18.12. až 22.12.2017 zabezpečuje odborné skúšky prekladateľov/tlmočníkov

Časový harmonogram skúšok - december 2017

nájdete tu

Organizačné pokyny

nájdete tu

Okruh otázok na tlmočenie a preklad

nájdete tu

Okruh otázok na test z práva

nájdete tu

Činnosť tlmočníckeho ústavu zabezpečuje PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.
resp. sekretariát Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky.

 

Adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Tlmočnícky ústav
Gondova 2
P.O.Box 32

814 99 Bratislava

Telefón a fax: 02 / 59339114 

Informácia k EDZ1 - 2016 

Aktuálna informácia k EDZ!