Rok oranžovej kultúry - ROK

Vitajte na stránke projektu ROK

 

Už dvadsať rokov sa oddelenie nederlandistiky zasadzuje za rozširovanie a prezentáciu holandského jazyka a kultúry na Slovensku. Rok 2016 je pre naše oddelenie mimoriadnym rokom. V tomto roku slávime dvadsiate výročie nášho založenia a Holandsko a Slovensko si vystriedajú predsedníctvo Európskej únie. Tieto výnimočné udalosti sú pre nás odrazovým mostíkom na zaostrenie pozornosti širokej verejnosti na holandský jazyk a kultúru na Slovensku.

 

Oddelenie nederlandistiky vidí dôležitú pridanú hodnotu svojej akademickej vedeckej a pedagogickej práce práve v službe širšej verejnosti. Preto sme sa s nadšením zhostili iniciatívy zastrešiť kľúčové aktivity v holandsko-slovenských vzťahoch na kultúrnej rovine a prezentovať tak v roku 2016 to najlepšie z holandskej kultúry na Slovensku ako jeden ucelený projekt.

 

Východiskovou myšlienkou projektu je zjednotenie holandsko-slovenských kultúrnych iniciatív a ich sprostredkovanie širokej slovenskej verejnosti. Pod názvom Rok oranžovej kultúry chceme slovenskému publiku sprostredkovať festival holandskej kultúry. Našim zámerom je každý mesiac prezentovať jedno kľúčové kultúrne podujatie a niekoľko sprievodných akcií.

 

 

Záštitu nad projektom prevzali:

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Veľvyslanec holandského kráľovstva na Slovensku

 

 

 

 

Organizačný tím FIF UK:

prof. PhDr. Jana Rakšányiová, Csc.

Mgr. Benjamin Bossaert

doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

Mgr. Milan Potočár

Mgr. Lucia Matejková, PhD.