Katedra politológie

Augustový termín štátnych skúšok.

Bc. a Mgr. štátnice sa uskutočnia v utorok a stredu (24 a 25/8/2021). Presné rozdelenie do komisií a harmonogram bude k dispozícii v prvej polovici augusta. 


 

 

Termín štátnic v ak. roku 2020/21

Obhajoby Bc. prác a Mgr. štátnice sa uskutočnia v utorok, stredu a štvrtok 1.6, 2.6., 3.6/2021. 
Harmonogram a rozdelenie do komisií upresníme v polovici mája. Obhajoby a štátnice sa uskutočnia dištančnou formou v MS Teams.

Okruhy na Mgr. štátnice z predmetov Politické teórie a metódy; Komparatívna politológia; Medzinárodné vzťahy nájdete tu.


Študujte u nás!

Informácie o Bc. štúdiu politológie nájdete tu.


 

 

Aktualizované úradné hodiny od 01/07/2020

Počas letných prázdnin (júl, august) bude sekretariát Katedry politológie FiF UK otvorený v utorok, stredu a štvrtok medzi 9:00-12:00.


 

 

Termín Bc. a Mgr. štátnic, jún 2020

Mgr. štátnice na Katedre politológie FiF UK sa uskutočnia v pondelok 15. júna 2020. Bc. štátnice sa uskutočnia v utorok 16. júna a stredu 17. júna, vždy od 9:00.

Štátnice budú prebiehať online v prostredí MS Teams. 


Deň otvorených dverí, 26/1/2020, 10:00-14:00

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 25. januára 2020 v čase od 10,00 do 14,00.

Na Katedre politológie budeme k dispozícii  a pripravení odpovedať na Vaše otázky medzi 10:00-14:00. Nájdete nás tu, miestnosť N-217.

Viac o Bc. štúdiu u nás si môžete prečítať tu

Program Dňa otvorených dverí

Podujatie je určené záujemcom o štúdium na našej fakulte. Ak končíte stredoškolské štúdium a zaujímajú vás spoločenské alebo humanitné vedy, naša fakulta vám ponúka širokú škálu študijných programov, medzi ktorými si iste vyberiete to, čo vás zaujíma.

Informácie o začiatku ZS 2019/2020

Aktuálne informácie o začiatku zimného semestra 2019/2020 a výučby kurzov nájdete na http://www.politologiauk.sk/vyucbazs

Prof. Miroslav Kusý (1931-2019)

 

Posledná rozlúčka s Prof. Miroslavom Kusým, zakladateľom a prvým vedúcim Katedry politológie FiF UK sa uskutoční v utorok 19. februára 2019 o 10:00 v Aule UK na Šafárikovom námestí v Bratislave a o 14:00 v Krematóriu.

O Katedre

Na stránke našej Katedry nájdete množstvo informácií o ľuďoch, ktorí na Katedre vyučujú a pracujú a o ich výskumných a popularizačných aktivitách

 

Dôvody prečo u nás študovať nájdete tu.

 

Nájdete nás na: