Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátne skúšky a záverečné skúšky DPŠ online

Vzhľadom na zabezpečenie prístupu verejnosti na štátne skúšky poskytuje fakulta v prípade dištančných štátnych skúšok živé prenosy. Tieto sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

Návod na pripojenie verejnosti

K živému vysielaniu sa môžete pripojiť len cez prehliadače Google Chrome a Microsoft Edge.

Vyberte si štátnu skúšku podľa harmonogramu (prístupy podľa katedier) a kliknite na Odkaz na živé vysielanie. Ďalej pokračujte podľa pokynov nižšie:

1. Zrušte ponuku Microsoft Teams na otvorenie aplikácie.
2. Kliknite na možnosť Namiesto toho sa pripojiť na webe alebo Pokračovať v tomto prehliadači.

 V novom okne pokračujte nasledovne:

1. Zadajte meno
2. Vypnite si webkameru a mikrofón
3. Kliknite na Pripojiť sa teraz

 

<output>

K živému vysielaniu sa môžete pripojiť len cez prehliadače Google Chrome a Microsoft Edge.

Vyberte si štátnu skúšku podľa harmonogramu a kliknite na Odkaz na živé vysielanie. Ďalej pokračujte podľa pokynov nižšie:

1. Zrušte ponuku Microsoft Teams na otvorenie aplikácie.
2. Kliknite na možnosť Namiesto toho sa pripojiť na webe alebo Pokračovať v tomto prehliadači.

</output>