Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská anketa

Filozofická fakulta organizuje študentskú anketu v elektronickej podobe po skončení výučbovej časti každého semestra (počas skúškového obdobia). Vyjadrenia a hodnotenia študentov predstavujú dôležitú spätnú väzbu pre vedenie fakulty, vedúcich katedier i jednotlivých pedagógov. Na vyplnenie ankety sa študent musí prihlásiť heslom ako do AIS-u, anketa je však anonymná a nemožno identifikovať autora či autorku konkrétnych komentárov a hodnotení. Nájdite si chvíľu času a v skúškovom období anketu vyplňte.