Študent


<output>

Živé prenosy z online štátnych skúšok

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

<output>

Živé prenosy z online štátnych skúšok

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

</output>

 

</output>

<output>

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

</output>

ÚRADNÉ HODINY ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA

 

september - máj

pondelok: 13:30 – 15:30
utorok: 09:00 – 11:30
streda: 09:00 – 11:30 a 13:30 – 15:30
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 09:00 – 11:30

jún - august

po: 9.00-11.30
ut: 9.00-11.30
st: 9.00-11.30
št: nestránkový deň
pi: 9.00-11.30

Postup pri vybavovaní študijných záležitostí

1. Kontaktnou osobou pre každého študenta je študijná referentka (podľa priezviska), zoznam nižšie.

2. Prosíme Vás kontaktovať študijnú referentku osobne, mailom, len v súrnych prípadoch telefonicky počas stránkových hodín.

3. Študijné záležitosti nevybavuje priamo vedúci študijného oddelenia; sú riešené cez študijnú referentku.

4. V prípade dovolenky Vašej študijnej referentky sa obráťte na zastupujúcu referentku uvedenú v automatickej mailovej odpovedi alebo na sofphil.uniba.sk

 

KONTAKTNÉ OSOBY

Študijné referentky

Zuzana Pallayová
referentka
e-mail: zuzana.pallayovauniba.sk
tel.: + 421 2 90131132
miestnosť: 128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: A - G

Ing. Zuzana Hlúbiková
referentka
e-mail: zuzana.hlubikovauniba.sk
tel.: + 421 2 90131325
miestnosť: 128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: H - L

Bc. Zuzana Daňková
referentka
e-mail: zuzana.dankovafphil.uniba.sk
tel.: + 421 2 90131315
miestnosť: 129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: M - R

Andrea Reffeková
referentka
e-mail: andrea.reffekovauniba.sk
tel.: + 421 2 90131320
miestnosť: 129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: S - Ž

 

Ďalšie kontaktné osoby

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.
prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium
e-mail: lucia.lichnerovauniba.sk
tel.: +421 2 90132117 
miestnosť: 138 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok 10:00 – 12:00

Dano Madarás
vedúci študijného oddelenia
e-mail: dano.madarasuniba.sk
tel.: + 421 2 90131324
miestnosť: 131 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Matúš Hajdúch
referent
e-mail: matus.hajduchuniba.sk
tel.: + 421 2 90131312
miestnosť: 130 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: referát pre kreditový systém štúdia, školné. Lokálny správca akademického informačného systému

PhDr. Martin Čičilla
referent
e-mail: martin.cicillauniba.sk
tel.: + 421 2 90131310
miestnosť: 147/b (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: štipendiá (aj zahraniční študenti), študentské pôžičky, ubytovanie študentov, ubytovanie zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium, špecializačné štúdium klinickej psychológie