Študent

ÚRADNÉ HODINY ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA

(platné od 1. októbra 2020)

 

po: 12.30-15.30

ut: 9.00-12.00

st: 13.00-15.30

št: nestránkový deň

pi: 9.00-12.00

 

KONTAKTNÉ OSOBY

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.
prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium
e-mail: lucia.lichnerovauniba.sk
tel.: + 421 2 90131224
miestnosť: 115/a (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok 10:00 – 12:00

Dano Madarás
vedúci študijného oddelenia
e-mail: dano.madarasuniba.sk
tel.: + 421 2 90131324
miestnosť: 131 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Matúš Hajdúch
referent
e-mail: matus.hajduchuniba.sk
tel.: + 421 2 90131312
miestnosť: 130 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: referát pre kreditový systém štúdia, školné. Lokálny správca akademického informačného systému

Tatiana Čabelková
referentka
e-mail: tatiana.cabelkovauniba.sk
tel.: + 421 2 90131313
miestnosť: 149 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: A - Ď

Zuzana Pallayová
referentka
e-mail: zuzana.pallayovauniba.sk
tel.: + 421 2 90131132
miestnosť: 148 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: E - I

Helena Ravingerová
referentka
e-mail: helena.ravingerovauniba.sk
tel.: + 421 2 90131329
miestnosť: 128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: J - K

Ing. Zuzana Hlúbiková
referentka
e-mail: zuzana.hlubikovauniba.sk
tel.: + 421 2 90131325
miestnosť: 128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: L - O

Bc. Zuzana Daňková
referentka
e-mail: zuzana.dankovafphil.uniba.sk
tel.: + 421 2 90131315
miestnosť: 129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: P - S

Andrea Reffeková
referentka
e-mail: andrea.reffekovauniba.sk
tel.: + 421 2 90131320
miestnosť: 129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: Š - Ž

PhDr. Martin Čičilla
referent
e-mail: martin.cicillauniba.sk
tel.: + 421 2 90131310
miestnosť: 147/b (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: štipendiá (aj zahraniční študenti), študentské pôžičky, ubytovanie študentov, ubytovanie zamestnancov