Doktorandské štúdium

Vítame vás na stránke určenej záujemcom o doktorandské štúdium "PhD.". Nájdete tu informácie o štúdiu, o akreditovaných študijných programoch a ďalšie užitočné údaje. V prípade, že ste nenašli to, čo hľadáte alebo potrebujete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás.

Prodekan pre vedecký výskum a doktorandské štúdium

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.
e-mail: vladimr.zvara@uniba.sk
tel.: +421 2 9013 1274, +421 918 425 188

<output>+ 421 2 9013 1274, + 421 918 425 188</output>

<output>+ 421 2 9013 1274, + 421 918 425 188</output>

miestnosť: 136 (budova na Gondovej ul. 2, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok 11.00 - 12.00 a streda 11.00 - 12.00

 

PhDr. Ester Novota (Mateášiková)
Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium, štipendiá
e-mail: ester.mateasikovauniba.sk
tel.: 02 9013 2122
miestnosť: 121 (budova na Gondovej ul. 2, 1. poschodie)

Úradné hodiny počas akademického roka

Pondelok             13.30 – 15.30
Utorok                 9.00 – 11.30
Streda                 9.00 – 11.30, 13.30 – 15.30
Štvrtok                 nestránkový deň
Piatok                  9.00 – 11.30

 

4.7. sú úradné hodiny ZRUŠENÉ!! 

Prosím komunikovať hlavne mailom, osobná návšteva po dohovore.

 


<output>PhDr. Mateášiková čerpá dovolenku, prosím kontaktujte Ing. Ligačovú</output>

<output>PhDr. Mateášiková čerpá dovolenku, prosím kontaktujte Ing. Ligačovú</output>

Študijné programy

archeológia
dejiny filozofie
etnológia a kultúrna antropológia
muzeológia
muzikológia
literárna veda
slovenské dejiny
slovenský jazyk
slovenská literatúra
systematická filozofia
všeobecné dejiny

Slovenská akadémia vied

Archeologický ústav SAV Nitra
Filozofický ústav SAV Bratislava
Historický ústav SAV Bratislava
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV Bratislava
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Bratislava
Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava
Ústav orientalistiky SAV Bratislava
Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava
Ústav svetovej literatúry SAV Bratislava

Ing. Andrea Ligačová
Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie, štipendiá
e-mail: andrea.ligacovauniba.sk
tel.: 02 9013 2123
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

DOVOLENKA 25.7. - 7.8.2022

Úradné hodiny počas akademického roka

Pondelok            13.30 – 15.30
Utorok                 9.00 – 11.30
Streda                 9.00 – 11.30, 13.30 – 15.30
Štvrtok                 nestránkový deň
Piatok                  9.00 – 11.30

Prosím komunikovať hlavne mailom, osobná návšteva po dohovore.

4.7. sú úradné hodiny ZRUŠENÉ!! 

Študijné programy:

estetika
pomocné vedy historické
kulturológia
klinická psychológia
knižničná a informačná veda
masmediálne štúdiá
politológia
religionistika
slavistika
sociológia
teória a dejiny žurnalistiky
translatológia
východoázijské štúdiá
všeobecná jazykoveda

 

 

Slovenská akadémia vied

Sociologický ústav SAV