Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Vítame vás na stránke určenej záujemcom o doktorandské štúdium "PhD.". Nájdete tu informácie o štúdiu, o akreditovaných študijných programoch a ďalšie užitočné údaje. V prípade, že ste nenašli to, čo hľadáte alebo potrebujete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás.

Prodekan pre vedecký výskum a doktorandské štúdium

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
e-mail: marian.zouharuniba.sk
tel.: + 421 2 59339274
miestnosť: 136 (budova na Gondovej ul. 2, 1. poschodie)
úradné hodiny: streda 10:00 – 12:00

PhDr. Ester Mateášiková
Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium, štipendiá
e-mail: ester.mateasikovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339115, +421 2 59339481
miestnosť: 121 (budova na Gondovej ul. 2, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok, streda                 13:30 - 15:30 hod.
                         utorok, štvrtok, piatok           9:00 - 11:30 hod.

 

 

Študijné programy

archeológia
dejiny filozofie
etnológia a kultúrna antropológia
muzikológia
literárna veda
slovenské dejiny
slovenský jazyk
slovenská literatúra
systematická filozofia
všeobecné dejiny

Slovenská akadémia vied

Archeologický ústav SAV Nitra
Filozofický ústav SAV Bratislava
Historický ústav SAV Bratislava
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV Bratislava
Sociologický ústav SAV Bratislava
Ústav etnológie SAV Bratislava
Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava
Ústav orientalistiky SAV Bratislava
Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava
Ústav svetovej literatúry SAV Bratislava

Ing. Andrea Ligačová
Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie, štipendiá
e-mail: andrea.ligacovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339481
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

úradné hodiny: pondelok, streda             13:30 - 15:30 hod.
                         utorok, štvrtok, piatok       9:00 - 11:30 hod.

V dňoch 10.12. (pondelok), 14.12. (piatok) a 17.12. (pondelok) úradné hodiny nie sú z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Študijné programy:

estetika
pomocné vedy historické
kulturológia
klasické jazyky
klinická psychológia
knižničná a informačná veda
masmediálne štúdiá
pedagogika
politická veda
religionistika
slavistika
sociológia
sociálna psychológia
teória a dejiny žurnalistiky
translatológia
východoázijské štúdiá
všeobecná jazykoveda