Doktorandské štúdium

Vítame vás na webe pre doktorandov a doktorandky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) a spolupracujúcich ústavov Slovenskej akadémie vied. Nájdete tu odpovede na veľa otázok, ktoré Vás môžu zaujímať. Ak sa potrebujete spýtať na niečo iné, respektíve poradiť, neváhajte a kontaktujte nás:

 

Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia

Miestnosť G121 (budova na Gondovej ul. 2, 1. poschodie) 

 

Úradné hodiny počas akademického roka

pondelok: 13:30 – 15:30
utorok: 9:00 – 11:30
streda: 9:00 – 11:30, 13:30 – 15:30
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 9.00 – 11.30

PIATOK 18.11.2022 sú úradné hodiny zrušené

Komunikujte prosím hlavne mailom, osobná návšteva po dohovore :)

 

PhDr. Ester Novota

ester.novota@uniba.sk

Tel.: +421 2 9013 2122

Doktorandské štúdium v študijných programoch: kultúry a náboženstvá sveta, literárna veda, slovenská literatúra, slovenské dejiny, slovenský jazyk, systematická filozofia, umenovedné štúdiá, všeobecné dejiny

Spolupracujúce externé vzdelávacie inštitúcie – ústavy SAV: Archeologický ústav, Filozofický ústav, Historický ústav, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Ústav hudobnej vedy, Ústav orientalistiky, Ústav slovenskej literatúry, Ústav svetovej literatúry 

 

Ing. Andrea Ligačová

andrea.ligacova@uniba.sk

Tel.: +421 2 9013 2123

Doktorandské štúdium v študijných programoch: slavistika, všeobecná jazykoveda, translatológia, sociológia, politológia, klinická psychológia, mediálne a komunikačné štúdiá

Spolupracujúca externá vzdelávacia inštitúcia: Sociologický ústav SAV

Rigorózne konania

30.11. (streda) úradné hodiny nie sú

1.-2.12. dovolenka

Prodekan FiF UK pre vedecký výskum a doktorandské štúdium

 

Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

vladimir.zvara@uniba.sk

+421 2 9013 1274, +421 918 425 188

Miestnosť G136 (budova na Gondovej ul. 2, 1. poschodie)