Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dizertačná skúška

doktorand denného štúdia FiF UK

je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia na predpísanom tlačive (v sekcii tlačivá), žiadosť spolu s prílohami (minimová práca k DS, ktorej rozsah a počet exemplárov určí školiteľ v súčinnosti s katedrou) adresuje po dohode so školiteľom na vedúceho katedry alebo predsedu odborovej komisie.
Podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 80 kreditov.

doktorand denného štúdia SAV

je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 24 mesiacov na predpísanom tlačive, žiadosť spolu s prílohami (minimová práca k DS, ktorej rozsah a počet exemplárov určí školiteľ v súčinnosti s katedrou) adresuje po dohode so školiteľom na vedúceho katedry alebo predsedu odborovej komisie.
Podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 80 kreditov.

doktorand externého štúdia FiF UK

je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 30 mesiacov na predpísanom tlačive, žiadosť spolu s prílohami (minimová práca k DS, ktorej rozsah a počet exemplárov určí školiteľ v súčinnosti s katedrou) adresuje po dohode so školiteľom na vedúceho katedry alebo predsedu spoločnej odborovej komisie/odborovej komisie.
Podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov.

doktorand externého štúdia SAV

je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 30 mesiacov na predpísanom tlačive, žiadosť spolu s prílohami (minimová práca k DS, ktorej rozsah a počet exemplárov určí školiteľ v súčinnosti s katedrou) adresuje po dohode so školiteľom na vedúceho katedry alebo predsedu spoločnej odborovej komisie/odborovej komisie.
Podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov.