Ponuka výberových kurzov pre doktorandov a doktorandky

Informácie o obsahu kurzov nájdete v informačných listoch v AIS2.

Zimný semester 2023/2024

Informačné zdroje a vedecká komunikácia

prof. PhDr. Jaroslav Šušol,PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD.
FiF.Dek/A-dSZ-013/20
2PS, 6 kreditov

Kurz bude rozvrhovaný v piatok o 10.00, bude sa konať online. Po zapísaní predmetu v systéme AIS, budú doktorandi/ky zaradení/é vyučujúcimi do skupiny v MS Teams.


Myslieť o literatúre

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc., doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.
FiF.Dek/A-dSZ-503/21
2P, 5 kreditov

Sériu prednášok organizuje Ústav svetovej literatúry SAV; informácie: Prof. Adam Bžoch, adam.bzoch@savba.sk


Inclusive teaching I.

Mgr. Gabriela Pleschová, PhD., Mgr. Lucia Hlavatá, PhD., Mgr. Ágnes Simon, PhD.
FiF.Dek /A-dPE-001/23
2t, 5 kreditov

Predmet je vyučovaný v angličtine


Ako inovatívne učiť na vysokej škole I.

Mgr. Lucia Hlavatá, PhD., Mgr. Gabriela Pleschová, PhD.
2S, 5 kreditov

Letný semester 2023/2024

Metodológia vedy

doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.
FiF/A-dSZ-003/13
2S, 6 kreditov 


Logická sémantika a argumentácia

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.
FiF/A-dSZ-004/13
PS, 6 kreditov  


Ako inovatívne učiť na vysokej škole II.

Mgr. Lucia Hlavatá, PhD., Mgr. Gabriela Pleschová,
PhD. FiF.Dek/A-dSZ-504/21
2S, 5 kreditov


Ženy, veda a feminizmus: filozofická perspektíva

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.
FiF.Dek/A-dSZ-017/20
2PS, 6 kreditov